Droogtenieuws week 30

27-7-2018

Het is droog in Nederland en deze droogte houdt voorlopig aan. Dit was het droogte nieuws van week 30


Update vrijdag 27 juli, 14.15 uur  

Overzicht droogte beken 

Onze beken worden nauwlettend in de gaten gehouden. Onderstaand document geeft een mooi overzicht van de situatie tot gisteren.
 
 

Update vrijdag 27 juli, 12.45 uur  

Handig waterbeheer

Gemalen zijn ervoor gemaakt om water op te pompen, van een lager naar een hoger niveau: 'de boezem op'. Nu we het water uit de boezem juist nodig hebben in de lager gelegen delen, zetten we in het gemaal een klep open, zodat het water erdoor kan stromen het lager gelegen gebied in. 

Niet eerder gedaan 

Vorige week zijn we daarmee begonnen bij gemaal Oostermoerschevaart in De Groeve. Het was een test, maar werkt goed. Nu doen we het ook bij gemaal Tynaarlo en gemaal Wold en Weer bij Tjuchem. Bij die laatste zit hiervoor overigens een inlaat. Dit is een buis naast het gemaal die het hogere niveau met het lagere verbindt. Die inlaat is de laatste 25 jaar niet gebruikt. Nu stroomt het water erdoor en vult het het lager gelegen gebied.
 

Update donderdag 26 juli, 17.00 uur  

Aanvoer IJsselmeerwater blijft mogelijk

We kunnen doorgaan met de aanvoer van IJsselmeerwater. Vanmiddag was hierover overleg met alle waterschappen die water aan het IJsselmeer onttrekken. Zolang er water is, willen we het blijven gebruiken.
 
Dit betekent dat we op dezelfde voet doorgaan. Uiteraard kijken we per dag naar de lokale knelpunten en of we maatregelen moeten nemen. Het vraagstuk over de toevoer van IJsselmeerwater komt volgende week weer op de agenda.

 Update donderdag 26 juli, 10.15 uur  

Beregenen nog mogelijk

De beregeningsmogelijkheden in ons gebied zijn niet gewijzigd. Met uitzondering van de Veennmarken, is het nog steeds mogelijk te beregenen. Die mogelijkheid blijven we geven zolang er water is. Wel blijven we vragen dat zoveel mogelijk 's avonds en 's nachts te doen en in overleg met ons peilbeheer. Met deze temperaturen is overdag beregenen niet effectief.   

Samenwerken van belang

Alleen als we samenwerken met de beregenaars kunnen we het zomerpeil aanhouden en een verbod uitstellen. Gaat iedereen tegelijkertijd uit dezelfde watergang beregenen, dan gaat dat niet. Ga daarom in overleg met onze peilbeheerders en elkaar. Alleen dan kunnen we een beregeningsverbod uitstellen.  

Afspraken IJsselmeerwater 

Vanmiddag is er landelijk overleg en worden er afspraken gemaakt over de toevoer van IJsselmeerwater. Pas als hieruit volgt dat we minder water aan kunnen voeren, treffen we maatregelen. 
 
Update woensdag 25 juli, 13.30 uur  

Drijflagen op het water

We zien steeds meer drijflagen van algen op het water ontstaan. In (stads-)vijvers zien we dat in de zomermaanden wel vaker. Maar we zien het nu ook in sommige beken. In de beken zit momenteel weinig beweging. Dat, in combinatie met de temperatuur veroorzaakt die drijflagen.
 
Zorg dat u er niet mee in aanraking komt en laat geen honden in vijvers en beken zwemmen. Een hond wordt er nog zieker van dan een mens. Wilt u zelf afkoelen in het water, ga dan naar een officiele zwemplas. Daar wordt de waterkwaliteit gemeten en wordt u gewaarschuwd als er blauwalg in zit.  Check www.zwemwater.nl voor de meest actuele informatie. 
 

 
Update dinsdag 24 juli, 16.00 uur  

En de Drentsche Aa dan?

Voor 80% kunnen wij ons gebied van water voorzien. Er is echter ook een deel waar we geen water mogen aanvoeren. Het gaat om de Drentsche Aa. De Drentsche Aa ligt in Natura 2000 gebied. Bovendien wordt er drinkwater uit onttrokken. 

Geen verbinding

Het Drentsche Aa gebied heeft geen verbinding met andere gebieden, zodat er geen water aangevoerd kan worden. Dus daar waar we praten over extra wateraanvoer, geldt dat niet voor het Drentsche Aa gebied. In dit gebied mag standaard niet worden beregend uit oppervlaktewater, wel uit een grondwaterbron.  

Wat kunnen we er wel?

Vorige week hebben we de inlaten naar het gebied Lappenvoort in de benedenloop van de Drentsche Aa dicht gezet. Hiermee voorkomen we dat de waterstand te ver daalt, zodat het waterbedrijf nog steeds drinkwater kan onttrekken. Begroeiing laten we zo lang mogelijk staan, zodat het stuwend werkt en het water zo lang mogelijk in het gebied blijft.

Vissen bewegen met het water mee

We zien dat een aantal diepjes droog komen te liggen. Hoewel we daar niets aan kunnen doen, houden we ook dit nauwlettend in de gaten. Een groot deel van de vissen trekt bij lage waterafvoeren van nature al naar de midden- en benedenlopen. Uiteraard kan het voorkomen dat ze ingesloten worden. Mocht dat het geval zijn dan wordt geprobeerd de vissen over te zetten naar een goed leefgebied in de naaste omgeving.
 

 
Update dinsdag 24 juli, 15.15 uur  

Veendijken zijn oké

De controles van de veendijken leverden geen bijzonderheden op. De kaden langs het Drents Diep en Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem blijven we om de dag besproeien. Dit gaat goed. De trajecten met veendijken blijven we nauwlettend in de gaten houden.
 

Update dinsdag 24 juli, 8.30 uur  

De exta pompen doen hun werk

De extra pompen die zondag en gisteren geplaatst zijn doen hun werk. Maar door een stroomstoring in Musselkanaal en omgeving stond gemaal Vennix vanochtend een paar uur stil. Hierdoor zakte het water direct met 10 cm. Het duurt een paar uur voor dit weer aangevuld is.

IJsselmeerwater

Donderdag horen we hoe het gaat met de toevoer van het IJsselmeer water en of we eventueel worden gekort in de aanvoer. Tot die tijd blijven we maximaal water aanvoeren. 
 

Update maandag 23 juli, 16.45 uur  

Vreemd gebruik gemaal Oostermoerschevaart

Daar waar gemaal Oostermoerschevaart bij De Groeve normaalgesproken tijdens hoogwater periodes water afvoert richting het Zuidlaardermeer, laat het nu juist water door de andere kant op. Door een klep open te zetten, kan het water terug lopen naar het lagere waterpeil van Leiding 2.

Leiding 2 

Leiding 2 is een landbouwwatergang die evenwijdig aan de Hunze ligt. Het peil zakte hier de afgelopen dagen behoorlijk. Op deze manier proberen we het water in Leiding 2 weer op niveau te krijgen.  

Gevaar zuigingskracht 

Omdat het niveauverschil tussen de peilen op dit moment nog groot is, is de zuigingskracht achter het gemaal behoorlijk. Dit zal in de loop van de avond minderen. We vragen de recreanten daar uit de buurt te blijven.
 

Update maandag 23 juli, 12.00 uur  

Controle Veenkaden

Vandaag en morgen worden alle veenkaden in ons gebied weer gecontroleerd. Er wordt gekeken naar droogtescheuren. Van belang om grote schade te voorkomen.

Nathouden werkt

Sinds eind vorige week worden twee veenkaden nat gehouden, omdat daar scheurtjes waren te zien. Beide dijken nemen het water goed op. Om de dag wordt er water vanaf de waterkant op de kaden gebracht. Bij het Drents Diep gebeurt dat inmiddels via een druppelaar (een slang met gaatjes) en bij het Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem komt de douche vanaf een bootje.
 
 

 
Update maandag 23 juli, 8.00 uur  

Extra pompen

De eerste extra pomp bij aanvoergemaal Veendam in Ommelanderwijk draait. De tweede zal vandaag volgen. Net als de extra pompen bij gemaal Vennix in Stadskanaal en het aanvoergemaal Ter Apelkanaal. 

Snellere verspreiding

Die extra pompen zijn nodig om het water sneller ons gebied in te krijgen. We voeren met maximale capaciteit aan: 20.000 liter per seconde. Door de capaciteit van de aanvoergemalen in ons gebied met 25% te verhogen, krijgen we het water sneller verspreid over het gebied. 

Uitstellen of voorkomen

Snellere verspreiding was nodig omdat de waterpeilen begonnen te zakken. Op deze manier kunnen we een eventueel algeheel beregeningsverbod in ons gebied uitstellen of voorkomen.
 
Klik hier voor het droogtenieuws van de afgelopen weken 
 
 
 

Volg ons op

Droogtenieuws week 30