Droogtenieuws week 32

10-8-2018

Het is droog in Nederland en deze droogte houdt voorlopig aan. Blijf hier op de hoogte van de actualiteiten in ons gebied.  


Update vrijdag 10 augustus, 10.00 uur

Weersomslag maakt niet direct einde aan droogte

De buien die sinds gisteren over ons gebied trekken zorgen voor verfrissing. De voorspelling is ook dat het weer de komende tijd ‘normaler’ wordt voor de tijd van het jaar.
 
Toch maakt de weersomslag niet direct een einde aan de droogte. Het duurt een tijd voordat de watervoorraad aangevuld is.
We blijven daarom maximaal water aanvoeren vanuit het IJsselmeer.

Update donderdag 9 augustus, 17.00 uur 

Situatie is ongewijzigd

We blijven maximaal water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Dit betekent dat er voorlopig niets verandert aan de situatie in ons gebied. Daar waar we water aan kunnen voeren, blijven we dat doen. Wel blijven we zorgvuldig kijken naar de waterverdeling.

Drentsche Aa en Hunze

Wel zien we dat de Drentsche Aa en de Hunze steeds droger worden. Dit komt omdat we de westkant van het Hunzegebied niet met water kunnen voeden. Dit gebied ligt op de Hondsrug. We laten water vanuit het Zuidlaardermeergebied inlopen naar Leiding 2, maar dat water reikt niet tot aan de bovenloop van de beken. We merken nu ook daar een droogval, omdat we daar afhankelijk zijn van kwelwater en dat door de droogte vermindert.


Update woensdag 8 augustus, 14.00 uur

De veenkaden zijn op orde

Dinsdag 7 augustus inspecteerden we onze veenkaden. De dijkinspecties leverden geen nieuwe bijzonderheden op.
 
Veenkaden zijn veel lichter dan een dijk van klei en zand. Door de droogte worden deze nog lichter, waardoor er mogelijke scheuren kunnen ontstaan. Daarom inspecteren we de kaden wekelijks.

We blijven sproeien

De kaden langs het Drents Diep en Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem blijven we besproeien. Sinds 23 juli houden we deze kaden nat, omdat er scheurtjes waren te zien. Beide dijken nemen het water goed op. De trajecten met veendijken blijven we nauwlettend in de gaten houden.

Update woensdag 8 augustus, 8.00 uur 

Beregeningsverbod voor de Veenmarken versoepeld

Het beregeningsverbod in de Veenmarken wordt vanaf donderdag 9 augustus versoepeld. Agrariërs in dit gebied mogen hun gewassen dan vier uur langer beregenen: tussen 18.00 en 10.00 uur.
 
We kondigden op 17 juli het beregeningsverbod af. Het was in de toenmalige situatie niet mogelijk om het waterpeil op een aanvaardbaar niveau te handhaven.
 
Op dit moment hebben we de situatie onder controle en zien we mogelijkheden om het verbod te versoepelen. Echter, het is moeilijk te voorspellen hoe de situatie zich verder ontwikkelt. 

Het beregeningsverbod geldt niet voor het beregenen uit een bron of voor de hoogsalderende gewassen, zoals bollen, uien en wortels. 
 
veenmarken.jpg 
Kaart van het gebied waar dit beregingsverbod voor geldt.

Update dinsdag 7 augustus 2018, 10.15 uur

Meldingen vissterfte

Ziet u dode of naar lucht happende vis? Meld het bij ons waterschap via 0598 69 3800 of waterschap@hunzeenaas.nl. Ook kunnen meldingen gedaan worden bij Sportvisserij Groningen Drenthe. 
 
Verplaats vissen niet zelf naar andere wateren. Je loopt hiermee het risico dat je zieke vissen uit een vijver haalt en deze plaatst in water met gezonde vissen.

Ruim dode vis niet zelf

Ruim dode vissen in grote watergangen en gemeentelijke vijvers niet zelf, maar laat dit over aan specialisten, zoals het waterschap en de gemeenten.
 
Ziet u dode vis in een schouwsloot of uw eigen vijver? Deze mag u zelf opruimen. Wilt u weten waar u terecht kunt met de dode vissen? Neem dan contact op met uw gemeente.

Update dinsdag 7 augustus, 9.30 uur

Kwelwater kade Eemskanaal

Er komt kwelwater door de kade bij het Eemskanaal ter hoogte van de Venneweg. We ontvangen hierover meerdere meldingen. De situatie is bij ons bekend.

Wortelstelsel

We vermoeden dat de oorzaak van de lekkage het wortelstelsel van oude bomen is.
In het verleden stonden er bomen op de dijk. Deze zijn weggehaald, omdat de wortels de dijk aantastten. Een deel van de wortels is in de dijk blijven zitten.

Extra druk

We verhoogden het waterpeil in het Eemskanaal vanwege de droogte. Hierdoor komt er meer druk op de dijk, waardoor er lekkages ontstaan.
De lekkages kunnen geen kwaad.

Update maandag 6 augustus, 15.00 uur

Vissterfte Zuidlaardermeer

We ontvangen diverse meldingen over vissterfte in het Zuidlaardermeer. De situatie is bij ons bekend. De vissen hebben het moeilijk vanwege de blauwalg in het water.
 
We houden de situatie in de gaten en vragen de de gemeente om dode vis op te ruimen.

 Zie ook onze eerdere berichtgeving over droogte
 

 

Volg ons op

Droogtenieuws week 32