Droogtenieuws week 31

1-8-2018

Het is droog in Nederland en deze droogte houdt voorlopig aan. Blijf hier op de hoogte van de actualiteiten in ons gebied.  


Update vrijdag  3 augustus, 13.00 uur

Beregen in overleg

Beregenen blijft mogelijk. Wel blijven we vragen dat zoveel mogelijk 's avonds en 's nachts te doen en in overleg met onze peilbeheerders. Met deze temperaturen is overdag beregenen niet effectief.  

Samenwerken van belang

Samenwerking is in deze tijd van belang. Wanneer men tegelijkertijd uit dezelfde watergang beregent, kunnen wij niet aan de vraag voldoen. Ga daarom in overleg met onze peilbeheerders en elkaar.

 
Update donderdag 2 augustus, 17.30 uur

Oldambtmeer wordt niet meer bijgevuld

Door de aanhoudende droogte zakt het waterpeil in het Oldambtmeer opnieuw. Eerder voerden we water aan om het water op een aanvaardbaar niveau te houden.
 
Omdat we water hard nodig hebben voor de landbouwsector is besloten om het Oldambtmeer niet meer bij te vullen.

Gevolgen recreatievaart

Dat het waterpeil nu zakt heeft gevolgen voor de recreatievaart. Graag verwijzen we u voor actuele informatie hierover naar de provincie Groningen.

 
Update donderdag 2 augustus, 17.15 uur

Vijver Muntendam leeggevist

In samenwerking met sportvisserij Groningen Drenthe hebben we zoveel mogelijk vissen vanuit een vijver in Muntendam overgeplaatst naar het A.G. Wildervankkanaal. Dit is de vijver aan de Domela Nieuwenhuisweg. In verband met een zeer laag zuurstofgehalte hadden deze vissen het moeilijk.

Melden

Ziet u dode dieren in het water? Of vissen die het moeilijk hebben? Neem dan contact op met het waterschap via ons algemene telefoonnummer 
We attenderen u erop om niet op eigen initiatief vissen te verplaatsen.

Update donderdag 2 augustus, 16.30 uur 

Situatie is ongewijzgd

We blijven maximaal water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Dit betekent dat er voorlopig niets verandert aan de situatie in ons gebied. Daar waar we water aan kunnen voeren, blijven we dat doen. Wel blijven we zorgvuldig kijken naar de waterverdeling.

Drentsche Aa en Hunze

In de Drentsche Aa en de Hunze wordt het steeds droger. De westkant van het Hunzegebied kunnen we niet met water voeden. Dit gebied ligt op de Hondsrug. Wel laten we water vanuit het Zuidlaardermeergebied Leiding 2 inlopen, maar dat reikt niet tot aan de bovenloop. We merken nu ook daar een droogval, omdat we daar afhankelijk zijn van kwelwater en dat vermindert.

 
Update donderdag 2 augustus, 12.30 uur 

Aanvoer IJsselmeer water

We mogen voorlopig nog water blijven ontrekken aan het IJsselmeer. Met die gegevens gaan de omliggende waterschappen vanmiddag in overleg om te bezien of er iets aan de aanvoer situatie gewijzigd moet worden. Pas daarna weten we wat dat betekent voor ons gebied.
 
Het waterpeil in het IJsselmeer daalt licht. We voeren al een paar weken maximaal IJsselmeerwater aan. Dat is 20.000 liter per seconde via Dorkwerd en 4.500 liter per seconde via de Hoogeveenschevaart. Even ter vergelijk: Onder deze warme omstandigheden zit de verdamping in het IJsselmeer op 95.000 liter water per seconde.
 

 
Update woensdag 1 augustus, 10.00 uur 

Dronebeelden

Donderdag 2 augustus laten we een drone vliegen over ons gebied om de gevolgen van de droogte in kaart te brengen.
 
Specifiek kijken we naar wat de droogte met onze dijken doet. We hopen met de informatie een nog beter beeld te krijgen over de huidige staat van onze dijken.
De beelden inventariseren we op vrijdag 3 augustus.

 
Update dinsdag 31 juli, 16.30 uur  

Zuurstofloos water

We zien in ons gebied steeds meer watergangen met zuurstofloos water. Juist doordat er weinig stroming in de verschillende wateren zit en de algengroei toeneemt, ontstaat er een zuurstoftekort met flauwe of zelf dode vis tot gevolg.
 
Dode vis wordt zo snel mogelijk geruimd. Flauwe vis proberen we te redden door ter plaatse te zorgen voor doorstroming van het water of door de vis te verplaatsen naar water met meer zuurstof.
 

 
Update dinsdag 31 juli, 11.00 uur  

Af en toe spuien is noodzaak

We hebben vanochtend gespuid bij Delfzijl. Het lijkt vreemd om in deze droogteperiode te spuien bij Delfzijl. Soms is het echter noodzaak. Normaalgesproken laten we een á twee keer per week water uit via de spuisluis in Delfzijl. Enerzijds om het teveel aan water af te voeren, anderzijds om de zouttong vanuit zee te bestrijden. Nu in deze droogteperiode doen we het zo minimaal mogelijk.

Indringende zouttong

Juist omdat we minder spuien, dringt de zouttong verder ons gebied in. Op verschillende plekken meten we de zoutwaarde van het water. Als deze te dicht bij Groningen komt, moeten we ingrijpen om te voorkomen dat het zoute water zich verder verspreid ons gebied in. Zout water is zeer slecht voor landbouw en natuur. Af en toe spuien is dus noodzakelijk om het zoute water terug te dringen naar zee. Dat was vandaag het geval.
 

 
Update maandag 30 juli, 11.30 uur  

Voorzichtige neerslag weinig impact

Ondanks de voorzichtige neerslag van de afgelopen dagen is de situatie niet veranderd. We blijven maximaal water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Het blijft voor onze peilbeheerders hard werken om het water in de haarvaten te krijgen. Dus gaat u beregenen, meld het bij onze peilbeheerders.  

Dode waterdieren

Met deze temperaturen komen dode waterdieren meer voor. Ziet u dode dieren in het water, raak ze niet aan, maar meld het bij het waterschap. Zij zorgen dat de dieren weggehaald worden.  

Veedrinking 

Op verschillende plekken drinkt het vee uit het oppervlaktewater. Dit is geen probleem. We geven echter wel een waarschuwen om goed te kijken hoe de situtatie van het oppervlaktewater is. Ligt er een dode eend, of dode vis, laat uw vee er dan niet uit drinken.

Volg ons op

Droogtenieuws week 31