Print pagina

Bekendmakingen

In de linkerbalk staan de bekendmakingen per categorie. Deze vindt u ook in het waterschapsblad. U kunt zich ook abonneren op bekendmakingen bij http://overuwbuurt.overheid.nl/.

Inspraakverordening

De inspraakverordening  van het waterschap regelt de ter inzagelegging van ontwerpstukken, waarover u een zienswijze kunt indienen. Ook de afhandeling van een zienswijze is vastgelegd in die verordening.

U kunt onder meer een zienswijze indienen over het ontwerp van een verordening (met uitzondering van een belastingverordening), van peilbesluiten, van projectplannen, van leggers en van beleidsnota’s en –regels.

Het indienen van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling, bijvoorbeeld in een gesprek met de medewerker van het waterschap, die over het onderwerp gaat. U ontvangt een verslag van een mondeling ingediende zienswijze.

Voordat het bestuur een besluit neemt over uw zienswijze krijgt u het bestuursvoorstel ter kennisname toegestuurd. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen, wordt u opnieuw geïnformeerd.

In elke bekendmaking van een ontwerp besluit of beleidsstuk, dat ter inzage ligt, staat wanneer en bij wie u een zienswijze kunt indienen en wie de contactpersoon is.
 

De 'rust' is wedergekeerd na de hoogwatersituatie vorige week. Onze dijkgraaf @gjtenbrink schrijft erover in z'n ni… https://t.co/HSvlkr1KIr

Volg ons op

Bekendmakingen