Watervergunningen

Hier vindt u een overzicht van de watervergunningen die ter inzage liggen.

SPIE Meppel B.V., Pieter Mastebroekweg 8 te MEPPEL

Watervergunning voor het maken van 2 gestuurde boringen onder het Winschoterdiep te Sappemeer.

ligt ter inzage van 21 mei 2018 tot 3 juli 2018

Watervergunning voor het maken van 2 gestuurde boringen onder het Winschoterdiep te Sappemeer. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 21 mei 2018 tot en met 2 juli 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z10118.pdfHAS2018_Z10118.pdf

KPN B.V., Wilhelminakade 123 te ROTTERDAM

Watervergunning voor het vervangen van een kabelverdeler-kast in de beschermingszone van de Rensel te Winschoten.

ligt ter inzage van 14 mei 2018 tot 26 juni 2018

Watervergunning voor het vervangen van een kabelverdeler-kast in de beschermingszone van de Rensel te Winschoten. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 14 mei 2018 tot en met 25 juni 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z10455.pdfHAS2018_Z10455.pdf

GeoComfort B.V. te Wichmond

Watervergunning voor het lozen van grondwater op het Oude Winschoterdiep dat vrijkomt bij de realisatie en periodiek onderhoud van een bodemenergiesysteem voor de Mediacentrale, Helperpark 270 t/m 298 in Groningen

ligt ter inzage van 14 mei 2018 tot 26 juni 2018

Watervergunning voor het lozen van grondwater op het Oude Winschoterdiep dat vrijkomt bij de realisatie en periodiek onderhoud van een bodemenergiesysteem voor de Mediacentrale, Helperpark 270 t/m 298 in Groningen. De watervergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 mei 2018 tot en met 25 juni 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging een bezwaar indienen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Elias Bos (tel. 0598-693245).

HAS2018_Z10406.pdfHAS2018_Z10406.pdf

MC Delfcross, Oosterlaan 5 te FARMSUM

Watervergunning voor het plaatsen van en pomp in een hoofdwatergang, gelegen langs het circuit aan de Oosterlaan 5 te Farmsum.

ligt ter inzage van 11 mei 2018 tot 23 juni 2018

Watervergunning voor het plaatsen van en pomp in een hoofdwatergang, gelegen langs het circuit aan de Oosterlaan 5 te Farmsum. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 11 mei 2018 tot en met 22 juni 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z10442.pdfHAS2018_Z10442.pdf

Haveha Fabrieken bv, Ambachtsstraat 16 te STADSKANAAL

Watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk langs een hoofdwatergang te Stadskanaal.

ligt ter inzage van 10 mei 2018 tot 22 juni 2018

Watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk langs een hoofdwatergang te Stadskanaal. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 10 mei 2018 tot en met 21 juni 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z010220.pdfHAS2018_Z010220.pdf

Enexis Netwerkbeheer BV - afdeling E&A Kolham, Postbus 856 te 'S-HERTOGENBOSCH

Watervergunning voor het verwijderen van twee middenspanningskabels langs de Pekel Aa in de gemeentes Pekela en Oldambt

ligt ter inzage van 9 mei 2018 tot 21 juni 2018

Watervergunning voor het verwijderen van twee middenspanningskabels langs de Pekel Aa in de gemeentes Pekela en Oldambt. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 9 mei 2018 tot en met 20 juni 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z09983.pdfHAS2018_Z09983.pdf

ProRail, Postbus 2038 te UTRECHT

Watervergunning voor het vervangen van de beschoeiing aan de noordzijde van de vijver Helperzoom.

ligt ter inzage van 8 mei 2018 tot 20 juni 2018

Watervergunning voor het vervangen van de beschoeiing aan de noordzijde van de vijver Helperzoom. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 8 mei 2018 tot en met 19 juni 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z10282.pdfHAS2018_Z10282.pdf

xxxxx, Eemskanaal ZZ 3, Farmsum

Watervergunning voor het plaatsen van een combikast op de waterkering van het Termunterzijldiep te Termunten.

ligt ter inzage van 1 mei 2018 tot 13 juni 2018

Watervergunning voor het plaatsen van een combikast op de waterkering van het Termunterzijldiep te Termunten. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 1 mei 2018 tot en met 12 juni 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z10212.pdfHAS2018_Z10212.pdf

Stichting EcoShape Building with nature, Spuiboulevard 210 te DORDRECHT

Watervergunning voor het plaatsen van een pomp in de beschermingszone van de waterkering voor het onttrekken van water uit het Oosterhornkanaal te Farmsum.

ligt ter inzage van 23 april 2018 tot 5 juni 2018

Watervergunning voor het plaatsen van een pomp in de beschermingszone van de waterkering voor het onttrekken van water uit het Oosterhornkanaal te Farmsum. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 23 april 2018 tot en met 4 juni 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z010068.pdfHAS2018_Z010068.pdf

Provincie Groningen - afdeling Beton en Waterbouw, Sint Jansstraat 4 te GRONINGEN

Watervergunning voor het inrichten van een overslag locatie bij het depot Zuidbroek, gelegen aan het A.G. Wildervanckkanaal te Zuidbroek

ligt ter inzage van 20 april 2018 tot 2 juni 2018

Watervergunning voor het inrichten van een overslag locatie bij het depot Zuidbroek, gelegen aan het A.G. Wildervanckkanaal te Zuidbroek. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 20 april 2018 tot en met 1 juni 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z10189.pdfHAS2018_Z10189.pdf

Provincie Groningen, Postbus 610 te GRONINGEN

Watervergunning voor het bouwen van de brug Azuurjuffer tussen Hoofdstraat en Kiekendief te Blauwestad gemeente Oldambt.

ligt ter inzage van 20 april 2018 tot 2 juni 2018

Watervergunning voor het bouwen van de brug Azuurjuffer tussen Hoofdstraat en Kiekendief te Blauwestad gemeente Oldambt. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 20 april 2018 tot en met 1 juni 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

 

Gemeente Haren, Postbus 21 te Haren

Watervergunning voor het aanpassen van een duiker in een hoofdwatergang.

ligt ter inzage van 18 april 2018 tot 31 mei 2018

Watervergunning voor het aanpassen van een duiker in een hoofdwatergang. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 18 april 2018 tot en met 30 mei 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z09841.pdfHAS2018_Z09841.pdf

Provincie Groningen - afdeling Beton en Waterbouw, Postbus 610 te GRONINGEN

Watervergunning voor het vervangen van de remmingswerken bij de Heemskesbrug, gelegen in het Oosterhornkanaal te Delfzijl

ligt ter inzage van 17 april 2018 tot 30 mei 2018

Watervergunning voor het vervangen van de remmingswerken bij de Heemskesbrug, gelegen in het Oosterhornkanaal te Delfzijl. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 17 april 2018 tot en met 29 mei 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z10183.pdfHAS2018_Z10183.pdf

SPIE Meppel B.V., Pieter Mastebroekweg 8 te MEPPEL

Watervergunning voor de aanleg van een gastransportleiding.

ligt ter inzage van 13 april 2018 tot 26 mei 2018

Watervergunning voor de aanleg van een gastransportleiding. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 13 april 2018 tot en met 25 mei 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z09865.pdfHAS2018_Z09865.pdf

U kunt weer veilig fietsen aan de zuidzijde van het Schildmeer. Het fietspad op de aangepaste kade is klaar. Dat zi… https://t.co/xKX0u3FJOJ

Volg ons op

Watervergunningen