Watervergunningen

Hier vindt u een overzicht van de watervergunningen die ter inzage liggen.

Host Holding, Euvelgunnerweg 31 te GRONINGEN

Watervergunning voor het aanbrengen van een verharding op een dam in een hoofdwatergang, gelegen langs de Verlengde Bremenweg te Groningen.

ligt ter inzage van 18 mei 2017 tot 30 juni 2017

Watervergunning voor Watervergunning voor het aanbrengen van een verharding op een dam in een hoofdwatergang, gelegen langs de Verlengde Bremenweg te Groningen. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 18 mei 2017 tot en met 29 juni 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z05028.pdfHAS2017_Z05028.pdf

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, Postbus 28000 te ASSEN

Watervergunning voor het leggen van een kabel achter de primaire waterkering te Farmsum.

ligt ter inzage van 18 mei 2017 tot 30 juni 2017

Watervergunning voor Watervergunning voor het leggen van een kabel achter de primaire waterkering te Farmsum. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 18 mei 2017 tot en met 29 juni 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z05022.pdfHAS2017_Z05022.pdf

North Water BV, Postbus 24 te GRONINGEN

Watervergunning voor het maken van een uitstroomvoorziening in de waterkering van het A.G. Wildervanckkanaal te Veendam.

ligt ter inzage van 16 mei 2017 tot 28 juni 2017

Watervergunning voor Watervergunning voor het maken van een uitstroomvoorziening in de waterkering van het A.G. Wildervanckkanaal te Veendam. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 16 mei 2017 tot en met 27 juni 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z04914.pdfHAS2017_Z04914.pdf

Enexis, Postbus 856 te 'S-HERTOGENBOSCH

Watervergunning voor het maken van een gestuurde boring onder het Winschoterdiep en het leggen van kabels achter de waterkering van het Winschoterdiep te Scheemda

ligt ter inzage van 9 mei 2017 tot 21 juni 2017

Watervergunning voor Watervergunning voor het maken van een gestuurde boring onder het Winschoterdiep en het leggen van kabels achter de waterkering van het Winschoterdiep te Scheemda. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 9 mei 2017 tot en met 20 juni 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z04955.pdfHAS2017_Z04955.pdf

Gemeente Oldambt, Postbus 175 te WINSCHOTEN

Watervergunning voor het vervangen van een aanvoerleiding in de waterkering van het Winschoterdiep te Scheemda.

ligt ter inzage van 3 mei 2017 tot 15 juni 2017

Watervergunning voor Watervergunning voor het vervangen van een aanvoerleiding in de waterkering van het Winschoterdiep te Scheemda.. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 3 mei 2017 tot en met 14 juni 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z04881.pdfHAS2017_Z04881.pdf

Noorderpoort, Postbus 530 te GRONINGEN

Watervergunning voor het aanbrengen van een hindernisbaan op de waterkering van het Oude Winschoterdiep te Groningen.

ligt ter inzage van 1 mei 2017 tot 13 juni 2017

Watervergunning voor het aanbrengen van een hindernisbaan op de waterkering van het Oude Winschoterdiep te Groningen. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 1 mei 2017 tot en met 12 juni 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z04884.pdfHAS2017_Z04884.pdf

Eurofiber Nederland B.V., Safariweg 25-31 te MAARSSEN

Watervergunning voor het maken van een aantal gestuurde boringen onder kanalen op het traject Borgsweer - Delfzijl ten behoeve van Google.

ligt ter inzage van 28 april 2017 tot 10 juni 2017

Watervergunning voor het maken van een aantal gestuurde boringen onder kanalen op het traject Borgsweer - Delfzijl ten behoeve van Google. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 28 april 2017 tot en met 9 juni 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z04758.pdfHAS2017_Z04758.pdf

Leyhoeve Groningen BV, Wilhelminadijk 7 te HAGHORST

Watervergunning voor het maken van een uitstroomvoorziening ten behoeve van het HWA stelsel in de kering van het Oude Winschoterdiep.

ligt ter inzage van 27 april 2017 tot 9 juni 2017

Watervergunning voor het maken van een uitstroomvoorziening ten behoeve van het HWA stelsel in de kering van het Oude Winschoterdiep. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 27 april 2017 tot en met 8 juni 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z04748.pdfHAS2017_Z04748.pdf

AkzoNobel Industrial Chemicals BV, Postbus 124 te DELFZIJL

Watervergunning voor het plaatsen van steunpilaren aan de buitenzijde van de primaire waterkering, ter hoogte van de zoutverlader van AkzoNobel te Farmsum

ligt ter inzage van 26 april 2017 tot 8 juni 2017

Watervergunning voor het plaatsen van steunpilaren aan de buitenzijde van de primaire waterkering, ter hoogte van de zoutverlader van AkzoNobel te Farmsum. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 26 april 2017 tot en met 7 juni 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z04880.pdfHAS2017_Z04880.pdf

Provincie Groningen - afdeling Vaarwegen en betonbouw, Postbus 610 te GRONINGEN

Watervergunning voor een faunaduiker in de regionale kering van het Winschoterdiep nabij Westerbroek

ligt ter inzage van 18 april 2017 tot 31 mei 2017

Watervergunning voor een faunaduiker in de regionale kering van het Winschoterdiep nabij Westerbroek. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 18 april 2017 tot en met 30 mei 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Ruud Drent (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z04746.pdfHAS2017_Z04746.pdf

Enexis, Postbus 856 te 'S-HERTOGENBOSCH

Watervergunning voor het maken van een gestuurde boring onder het Winschoterdiep te Groningen

ligt ter inzage van 13 april 2017 tot 26 mei 2017

Watervergunning voor het maken van een gestuurde boring onder het Winschoterdiep te Groningen. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 13 april 2017 tot en met 25 mei 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Ruud Drent (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z04853.pdfHAS2017_Z04853.pdf

Camping Eemsverlaat, Slochterdiep 2A te LAGELAND

Watervergunning voor het gedogen van diverse objecten binnen de beschermingszone van de waterkering van het Slochterdiep

ligt ter inzage van 13 april 2017 tot 26 mei 2017

Watervergunning voor het gedogen van diverse objecten binnen de beschermingszone van de waterkering van het Slochterdiep. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 13 april 2017 tot en met 25 mei 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Ruud Drent (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z04520.pdfHAS2017_Z04520.pdf

Avebe Veendam, locatie Ter Apelkanaal

Watervergunning voor het voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater, afkomstig van de Avebe-locatie Ter Apelkanaal.

ligt ter inzage van 13 april 2017 tot 25 mei 2017

Avebe  te Veendam wil de geldigheidstermijn van de huidige watervergunning voor de locatie Ter Apelkanaal verlengen. Daarvoor heeft zij het waterschap een aanvraag tot wijziging van deze vergunning gestuurd.

Wij hebben de watervergunning verleend.
 
Terinzagelegging
De watervergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 april tot en met 24 mei 2017 bij:
-      waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam, op werkdagen van
       9.00 uur tot 16.00 uur
-      gemeente Vlagtwedde, Dorpstraat 1 te Sellingen.
   
De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien.
 
Beroep en voorlopige voorziening
Tot en met 24 mei 2017 kan tegen het verlenen van de vergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Meer informatie hierover vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden. 
 
Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft dan kun tu contact opnemen met Sietze Rozema van het waterschap. Zijn telefoonnummer is 0598 – 693233.
Watervergunning.pdfWatervergunning.pdf

Stuw bij Gieterveen toch niet vernield: 'Bleek een constructiefout te zijn' https://t.co/FAe0g1zd2C

Volg ons op

Watervergunningen