Watervergunningen

Hier vindt u een overzicht van de watervergunningen die ter inzage liggen.

Gemeente Haren, Postbus 21 te HAREN GN

Watervergunning voor het verwijderen van bestaand fietspad op de oostelijke waterkering van het Noord Willemskanaal, het ophogen van deze kering en het aanbrengen van een fietssnelweg

ligt ter inzage van 6 maart 2018 tot 18 april 2018

Watervergunning voor hhet verwijderen van bestaand fietspad op de oostelijke waterkering van het Noord Willemskanaal, het ophogen van deze kering en het aanbrengen van een fietssnelweg . Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 6 maart 2018 tot en met 17 april 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z06213.pdfHAS2017_Z06213.pdf

Gemeente Groningen - Stadsbeheer, Duinkerkenstraat 45 te GRONINGEN

Watervergunning voor het verwijderen van bestaand fietspad op de oostelijke waterkering van het Noord Willemskanaal, het ophogen van deze kering en het aanbrengen van een fietssnelweg

ligt ter inzage van 5 maart 2018 tot 17 april 2018

Watervergunning voor het verwijderen van bestaand fietspad op de oostelijke waterkering van het Noord Willemskanaal, het ophogen van deze kering en het aanbrengen van een fietssnelweg. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 5 maart 2018 tot en met 16 april 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00). 

HAS2017_Z06211.pdfHAS2017_Z06211.pdf

Gemeente Westerwolde, Postbus 14 te SELLINGEN

Watervergunning voor het verplaatsen van een riool overstort nabij Loosterweg 29 te Vriescheloo.

ligt ter inzage van 1 maart 2018 tot 13 april 2018

Watervergunning voor het verplaatsen van een riool overstort nabij Loosterweg 29 te Vriescheloo. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 1 maart 2018 tot en met 12 april 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAs2018_Z09786.pdfHAs2018_Z09786.pdf

Gemeente Haren, Postbus 21 te HAREN GN

Watervergunning voor het vervangen van de houten brug in de Oosterbroekweg over de Drentse Aa te Glimmen

ligt ter inzage van 1 maart 2018 tot 13 april 2018

Watervergunning voor het vervangen van de houten brug in de Oosterbroekweg over de Drentse Aa te Glimmen. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 1 maart 2018 tot en met 12 april 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z09743.pdfHAS2018_Z09743.pdf

Gemeente Assen, Postbus 30018 te ASSEN

Watervergunning voor het aanpassen van de hoofdwatergang rondom het Vredeveldseiland en het uitvoeren van onderhoudswerk

ligt ter inzage van 22 februari 2018 tot 6 april 2018

Watervergunning voor het aanpassen van de hoofdwatergang rondom het Vredeveldseiland en het uitvoeren van onderhoudswerk. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 22 februari 2018 tot en met 5 april 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z09523.pdfHAS2018_Z09523.pdf

Provincie Drenthe, Postbus 122 te ASSEN

Watervergunning voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werken ten behoeve van de reconstructie van de weg N366 met de weg N391 te Ter Apel

ligt ter inzage van 19 februari 2018 tot 3 april 2018

Watervergunning voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werken ten behoeve van de reconstructie van de weg N366 met de weg N391 te Ter Apel. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 19 februari 2018 tot en met 2 april 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z09590.pdfHAS2018_Z09590.pdf

Gemeente Groningen - Stadsingenieurs, Postbus 7081 te GRONINGEN

Watervergunning voor het aanbrengen van werken ten behoeve van de verdere aanleg van de Uppsalaweg, gelegen langs het Winschoterdiep te Groningen

ligt ter inzage van 7 februari 2018 tot 22 maart 2018

Watervergunning voor het aanbrengen van werken ten behoeve van de verdere aanleg van de Uppsalaweg, gelegen langs het Winschoterdiep te Groningen . Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 7 februari 2018 tot en met 21 maart 2018. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2018_Z09524.pdfHAS2018_Z09524.pdf

De kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen liggen bij u op de mat. Maar wist u dat u zich ook kandidaat… https://t.co/qwCOiJSTlu

Volg ons op

Watervergunningen