Watervergunningen

Hier vindt u een overzicht van de watervergunningen die ter inzage liggen.

Paramelt, Postbus 322 te VEENDAM

Watervergunning voor het aanbrengen van een opstelplaats voor de brandweer op de waterkering van het A.G. Wildervanckkanaal te Veendam

ligt ter inzage van 19 juli 2018 tot 30 augustus 2018

Watervergunning voor het aanbrengen van een opstelplaats voor de brandweer op de waterkering van het A.G. Wildervanckkanaal te Veendam. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 19 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10651.pdfHAS2018_Z10651.pdf

Gemeente Midden-Groningen, Postbus 75 te HOOGEZAND

Watervergunning voor het herplaatsen van een steiger in het Schildmeer te Hellum.

ligt ter inzage van 18 juli 2018 tot 30 augustus 2018

Watervergunning voor het herplaatsen van een steiger in het Schildmeer te Hellum. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 18 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10858.pdfHAS2018_Z10858.pdf

Enexis Netwerkbeheer BV - afdeling E&A Kolham, Postbus 856 te 'S-HERTOGENBOSCH

Watervergunning voor het leggen van een kabel nabij de waterkering van de Hunze te De Groeve.

ligt ter inzage van 17 juli 2018 tot 29 augustus 2018

Watervergunning voor het leggen van een kabel nabij de waterkering van de Hunze te De Groeve . Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 17 juli 2018 tot en met 28 augustus 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10764.pdfHAS2018_Z10764.pdf

Gemeente Midden-Groningen, Postbus 75 te HOOGEZAND

Watervergunning voor het herinrichten van de Slochterhaven te Slochteren.

ligt ter inzage van 16 juli 2018 tot 28 augustus 2018

Watervergunning voor het herinrichten van de Slochterhaven te Slochteren. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 16 juli 2018 tot en met 27 augustus 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10551.pdfHAS2018_Z10551.pdf

Wigchers Internationaal Transport B.V., Maatschappijweg 12 te SCHOONOORD

Watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk langs een hoofdwatergang gelegen te Gieten

ligt ter inzage van 16 juli 2018 tot 28 augustus 2018

Watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk langs een hoofdwatergang gelegen te Gieten. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 16 juli 2018 tot en met 27 augustus 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10531.pdfHAS2018_Z10531.pdf

Gasunie Transport Services (GTS), Postbus 181 te GRONINGEN

Watervergunning voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater te Zuidwending.

ligt ter inzage van 13 juli 2018 tot 25 augustus 2018

Watervergunning voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater te Zuidwending. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 13 juli 2018 tot en met 24 augustus 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10810.pdfHAS2018_Z10810.pdf

Dukdalf 36 te Groningen

Watervergunning voor vervangende nieuwbouw van een woning in de regionale waterkering.

ligt ter inzage van 12 juli 2018 tot 24 augustus 2018

Watervergunning voor vervangende nieuwbouw van een woning in de regionale waterkering. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 12 juli 2018 tot en met 23 augustus 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10581.pdfHAS2018_Z10581.pdf

Mabin Groningen, Langwijkstraat 17 te LITHOIJEN

Watervergunning voor het maken van een gestuurde boring onder het A.G. Wildervanckkanaal te Stadskanaal.

ligt ter inzage van 11 juli 2018 tot 23 augustus 2018

Watervergunning voor het maken van een gestuurde boring onder het A.G. Wildervanckkanaal te Stadskanaal. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 11 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10765.pdfHAS2018_Z10765.pdf

North Water afvalwater B.V., Griffeweg 99 te GRONINGEN

Watervergunning voor het maken van een gestuurde boring onder het Oosterhornkanaal te Farmsum.

ligt ter inzage van 10 juli 2018 tot 22 augustus 2018

Watervergunning voor het maken van een gestuurde boring onder het Oosterhornkanaal te Farmsum. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010.

De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 10 juli 2018 tot en met 21 augustus 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien.

Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10675.pdfHAS2018_Z10675.pdf

SPIE Meppel B.V., Pieter Mastebroekweg 8 te MEPPEL

Watervergunning voor het leggen van een leidingtracé en het maken van twee gestuurde boringen onder het Winschoterdiep. Het betreft de locaties tegenover het Rengerspark te Foxhol en bij de Borgweg

ligt ter inzage van 26 juni 2018 tot 8 augustus 2018

Watervergunning voor het leggen van een leidingtracé en het maken van twee gestuurde boringen onder het Winschoterdiep. Het betreft de locaties tegenover het Rengerspark te Foxhol en bij de Borgweg. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 26 juni 2018 tot en met 7 augustus 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10185.pdfHAS2018_Z10185.pdf

XXXX, Mittlerer Talackerweg 36 te Villmergen

Watervergunning voor het bouwen van een woonhuis nabij de beschermingszone van de Plankensloot te Midlaren.

ligt ter inzage van 15 juni 2018 tot 28 juli 2018

Watervergunning voor het bouwen van een woonhuis nabij de beschermingszone van de Plankensloot te Midlaren. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 15 juni 2018 tot en met 27 juli 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10241.pdfHAS2018_Z10241.pdf

Er bestaan zeer inspirerende DAW projecten in Drenthe. Gisteren gezien met @LTONoord, @ProvDrenthe en Drentse… https://t.co/zk2TfrPLnt

Volg ons op

Watervergunningen