Watervergunningen

Hier vindt u een overzicht van de watervergunningen die ter inzage liggen.

Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen

Watervergunning voor het aanbrengen van een faunaraster in het talud van de oostelijke waterkering van het Noord-Willemskanaal te Haren.

ligt ter inzage van 26 juli 2017 tot 7 september 2017

Watervergunning voor het aanbrengen van een faunaraster in het talud van de oostelijke waterkering van het Noord-Willemskanaal te Haren. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 26 juli 2017 tot en met 6 september 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).
 
HAS2017_Z05461.pdfHAS2017_Z05461.pdf

Melkveebedrijf de Waarhoek, Hoofdweg West 6 te NIEUWOLDA

Watervergunning voor het legaliseren van een mestbassin binnen de beschermingszone van een hoofdwatergang te 't Waar

ligt ter inzage van 21 juli 2017 tot 2 september 2017

Watervergunning voor het legaliseren van een mestbassin binnen de beschermingszone van een hoofdwatergang te 't Waar. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 21 juli 2017 tot en met 1 september 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z05428.pdfHAS2017_Z05428.pdf

Zonnepark Veendam B.V., Arent Janszoon Ernststraat 595 C te AMSTERDAM

Watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk binnen de beschermingszone van het A.G. Wildervanckkanaal en het dempen van een sloot.

ligt ter inzage van 18 juli 2017 tot 30 augustus 2017

Watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk binnen de beschermingszone van het A.G. Wildervanckkanaal en het dempen van een sloot. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 18 juli 2017 tot en met 29 augustus 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

 
HAS2017_Z05366.pdfHAS2017_Z05366.pdf

XXXX, Meerzicht 3 te MIDLAREN

Watervergunning voor het verbreden van de doorgang in de keermuur voor perceel Meerzicht 3 te Midlaren

ligt ter inzage van 11 juli 2017 tot 23 augustus 2017

Watervergunning voor het verbreden van de doorgang in de keermuur voor perceel Meerzicht 3 te Midlaren. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 11 juli 2017 tot en met 22 augustus 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z04910.pdfHAS2017_Z04910.pdf

Over Beheer BV, Barnflair Oost 70-71 te TER APEL

Watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een hoofdwatergang te Ter Apel.

ligt ter inzage van 11 juli 2017 tot 23 augustus 2017

Watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een hoofdwatergang te Ter Apel. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 11 juli 2017 tot en met 22 augustus 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z05419.pdfHAS2017_Z05419.pdf

Bollentelers Drentsche Aa-gebied nemen maatregelen om te voorkomen dat schadelijke middelen in 't water terechtkomen https://t.co/qyvz0nFS7m

Volg ons op

Watervergunningen