Overzicht

Hier vindt u officiële bekendmakingen van Waterschap Hunze en Aa's. Bekendmaking is nodig om een regeling in werking te laten treden. Met ingang van 1 januari 2019 publiceert het waterschap de bekendmakingen online op deze pagina en op overheid.nl.

Er zijn 72 publicaties gevonden

De klepstuw is naar beneden! Het water uit de Hunze stroomt het gebied Tusschenwater in. #hunzedal #waterberginghttps://t.co/U07mESrWxR

Volg ons op

Overzicht