Vergadering algemeen bestuur

De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn openbaar. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Locatie: Waterschapshuis, Aquapark 5 Veendam

Datum: 28-3-2018

Tijd: 20.00 uur

De dijkinspecties leverden geen nieuwe bijzonderheden op. Wel stoppen we met het nat houden van de kaden langs het… https://t.co/JXm4xseYnX

Volg ons op

Vergadering algemeen bestuur