Starthandeling laatste traject NN Westerwolde

Aandacht voor de werkzaamheden van het laatste traject in het deelgebied Renneborg-Ter Walslage is op zijn plaats. Met 500 hectare is dit namelijk het grootste en het laatste project van het Natuurnetwerk Westerwolde.

Locatie: De Noordmee in Sellingen

Datum: 15-3-2019

Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Wat gaan we doen

De Ruiten Aa krijgt zijn oude kronkelende loop terug. Vaste stuwen worden vervangen door bodemvallen zodat vissen een vrije doorgang krijgen. In het stroomgebied wordt de waterhuishouding verbeterd. Er worden maatregelen genomen om het water in het dal van de Ruiten Aa langer vasthouden, zodat het in natte periodes langer duurt voordat het water afstroomt naar de Dollard. De natuur krijgt kansen om te ontwikkelen. Tegelijkertijd komen er wandel- en fietspaden en zijn er voor de landbouw in het omliggende gebied ook mogelijkheden.

Samenwerking

Dit Natuurnetwerk Westerwolde is het resultaat van constructief samenwerken door Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gemeente Westerwolde. Voor dit laatste traject voert aannemingsbedrijf Oosterhuis het werk uit, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV begeleidt de uitvoering en het projectmanagement is in handen van Prolander. Het project Renneborg-Ter Walslage wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Europese Unie en het Waddenfonds.
 
Naar verwachting zijn de werkzaamheden voorjaar 2020 afgerond. 

Volg ons op

Starthandeling laatste traject NN Westerwolde