Inloopbijeenkomst Beekherstel Witterdiep

We gaan aan de slag bij het Witterdiep, ook wel De Haar genoemd. Tijdens deze inloopbijeenkomst delen we het ontwerpplan van dit herstelproject.

Locatie: Legends Club TT Circuit Assen, De Haar 9 in Assen

Datum: 14-1-2020

Tijd: 16:30 tot 19:30 uur (vrije inloop)

We gaan aan de slag bij het Witterdiep, ook wel De Haar genoemd. Met betrokkenen hebben we aan een ontwerp voor beekherstel gewerkt. Tijdens een inloopbijeenkomst willen we dit graag met u delen en samen met u kijken naar gevolgen voor de omgeving en de verdere planning. U bent van harte welkom om binnen te lopen.        
Inloopbijeenkomst Beekherstel Witterdiep
Dinsdag 14 januari 2020
16:30 tot 19:30 uur (vrije inloop)
Legends Club TT Circuit Assen, De Haar 9 in  Assen
 
Waarom beekherstel
Het Witterdiep is in de vorige eeuw rechtgetrokken om het water snel af te kunnen voeren. Door de klimaatontwikkelingen moeten we het water nu juist langer vasthouden. Daarom creëren we in de beekdalen ruimte voor water. We laten de beken weer meanderen zodat we meer water kunnen bergen en de waterkwaliteit én het waterleven kan verbeteren.
Meer informatie
Dit project is een samenwerking van het Rijksvastgoedbedrijf (Defensie), de gemeente Assen en waterschap Hunze en Aa’s. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ingo van Lohuizen via mail  
i.van.lohuizen@hunzeenaas.nl of telefoon (0598) 69 35 68.

Volg ons op

Inloopbijeenkomst Beekherstel Witterdiep