Informatiebijeenkomst Aanpassing benedenloop Anloërdiepje

De komende tijd gaat het waterschap een plan uitwerken voor de benedenloop van het Anloërdiepje. We willen omwonenden en belanghebbenden betrekken bij de ontwikkeling van deze plannen.  

Locatie: Café restaurant Popken-Hollander

Datum: 12-6-2019

Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

​Om de natuur in het beekbal te versterken en verdroging te voorkomen is het gewenst om de beekwaterstand te verhogen. Dit mag echter niet leiden tot wezenlijke schade voor bewoners, grondeigenaren of andere grondgebruikers in en rond het beekdal. In deze bijeenkomst willen we graag van gedachten wisselen over mogelijkheden en onmogelijkheden, welke belangen een rol spelen en hoe daarmee rekening te houden.
Wij nodigen u uit voor deze bijeenkomst.
 

Volg ons op

Informatiebijeenkomst Aanpassing benedenloop Anloërdiepje