Gebiedsbijeenkomst Oldambt-Fiemel

Eens in de 6 jaar stellen we ons Waterbeheerprogramma vast. Dit is de leidraad voor ons handelen. Nu al zijn we bezig met de voorbereidingen voor het programma 2022-2027. We gaan hierover graag met u in gesprek.

Locatie: Gasterij Smits, Hoofdweg 170, Midwolda

Datum: 12-11-2019

Tijd: Inloop tussen 17.00 uur en 19.00 uur

​​Omdat ons huidige Waterbeheerprogramma afloopt in 2021, zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe Waterbeheerprogramma (2022-2027). Hierin beschrijven we ons beleid, plannen en activiteiten. U wordt uitgenodigd mee te denken over de inhoud van dit nieuwe programma.  
 
 
Ieder watersysteem heeft z’n eigen gebiedsbijeenkomst. Totaal zijn het er zes. De bijeenkomst over het watersysteem Oldambtt/Fiemel is op 12 november van 17.00 tot 19.00 uur bij Gasterij Smits, Hoofdweg 170, Midwolda.
 
Iedereen die belangstelling heeft kan binnenlopen. Aan de hand van themaposters worden bepaalde onderwerpen naar voren gebracht. Zo wordt er gesproken over andere Beheer en Onderhoud, Waterkwaliteit, Wateroverlast, Veenoxidatie, Veiligheid en Zuiveren. Maar ook maatschappelijke thema’s als Recreatie, Dierenwelzijn en Duurzaamheid komen aan de orde.
 
 

Volg ons op

Gebiedsbijeenkomst Oldambt-Fiemel