Gebiedsbijeenkomst Drentsche Aa

Eens in de 6 jaar stellen we ons Waterbeheerprogramma vast. Dit is de leidraad voor ons handelen. We zijn nu albezig met de voorbereidingen voor het programma 2022-2027 en gaan daarover graag met u in gesprek. U bent welkom bij deze gebiedsbijeenkomst.

Locatie: Cafe Restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 23 Rolde

Datum: 17-10-2019

Tijd: Inloop tussen 17.00 uur en 19.00 uur

Omdat ons huidige Waterbeheerprogramma afloopt in 2021, zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe Waterbeheerprogramma (2022-2027). Hierin beschrijven we ons beleid, plannen en activiteiten. U wordt uitgenodigd mee te denken over de inhoud van dit nieuwe programma.  

Ieder watersysteem heeft z’n eigen gebiedsbijeenkomst. Totaal zijn het er zes. De eerste bijeenkomst gaat over het watersysteem Drentsche Aa. Deze inloopbijeenkomst is op donderdag 17 oktober van 17.00 tot 19.00 uur bij Grand Café Hofsteenge in Rolde. Iedereen die belangstelling heeft kan binnenlopen. Aan de hand van themaposters worden bepaalde onderwerpen naar voren gebracht. Zo wordt er gesproken over andere Beheer en Onderhoud, Waterkwaliteit, Wateroverlast, Veenoxidatie en Zuiveren. Maar ook maatschappelijke thema’s als Recreatie, Dierenwelzijn en Duurzaamheid komen aan de orde. Het thema Grondwateronttrekking wordt tijdens een andere informatiebijeenkomst besproken (maandagavond 4 november).  

Meer informatie over de gebiedsbijeenkomsten. 

Volg ons op

Gebiedsbijeenkomst Drentsche Aa