Excursie Brede Groene Dijk

De Brede Groene Dijk is een innovatief demonstratieproject voor de versterking van de zeedijk. Wat dat is, laten wij u graag zien tijdens een excursie op zaterdag 19 mei.

Locatie: Ambonezenbosje, Carel Coenraadpolder 5 in Finsterwolde.

Datum: 19-5-2018

Tijd: 9.30 uur

​Ga mee naar de Brede Groene Dijk

De Brede Groene Dijk is een innovatief demonstratieproject voor de versterking van de zeedijk. Wat dat is, laten wij u graag zien tijdens een excursie op zaterdag 19 mei.

Wat gaat u zien

De Brede Groene Dijk is een voorbeeld voor binnen- én buitenland. Tijdens de excursie laten wij u zien waarom. We nemen u mee op veldbezoek en laten u alle trajecten uit het project zien: De aanleg van een klutenplas, van een kleirijperij én de aanleg van de Brede Groene Dijk. Experts en direct betrokkenen vertellen u alles over dit project. Uiteraard is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Aanmelden

Het veldbezoek duurt ongeveer 2 uur en wordt te voet en te bus afgelegd. We ontvangen u graag vanaf 9.30 uur bij het Ambonezenbosje, Carel Coenraadpolder 5 in Finsterwolde. Afhankelijk van het aantal deelnemers volgt er mogelijk een middagsessie. Lijkt het u leuk mee te gaan, meld u dan aan vóór 11 mei via i.ackermann@hunzeenaas.nl.
Wilt u alvast meer weten over dit project, kijk dan op www.hunzeenaas.nl/bredegroenedijk
 
 

De dijkinspecties leverden geen nieuwe bijzonderheden op. Wel stoppen we met het nat houden van de kaden langs het… https://t.co/JXm4xseYnX

Volg ons op

Excursie Brede Groene Dijk