Eindsymposium Ruim baan voor Vissen

Wij nodigen u uit voor het eindsymposium Ruim baan voor Vissen. Een project van de Noordelijke waterschappen, waarbij we dankzij het Waddenfonds vissen ruim baan konden geven. 

Locatie: Café Restaurant De Zwarte Haan, Nieuwebildtdijk 428 9079 PG St. Jacobiparochi

Datum: 12-10-2017

Tijd: 10.00 - 16.00 uur

​Gezonde visstand

Een gezonde visstand en een betere en ruimere leefomgeving voor vissen in binnenwateren en Waddenzee. Dat wilden de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Hollands Noorderkwartier en Wetterskip Fryslân bereiken. Vijf jaar geleden startten we met dit project. Ruim 11 miljoen is er ingezet. Verschillende fysieke barrières en obstakels werden aangepakt mede dankzij een bijdrage uit het Waddenfonds. In dit project werkten we samen en gaven daarmee Ruim Baan voor Vissen.

Eindsymposium

Tijdens dit symposium richten we ons op het eindrapport. We gaan in op de vraag ‘Wat hebben we bereikt?’ en ‘Wat zou er nog moeten gebeuren?’  Eind september maken we het definitieve programma bekend.

Deelname of vragen?

U kunt ons nu al laten weten of u gebruik maakt van de uitnodiging. Vermeld erbij of u deelneemt aan de lunch en of u allergieën heeft. Dit kan via Jeanette Bolhuis,  j.bolhuis@hunzeenaas.nl. Heeft u naar aanleiding van deze save the date vragen, neem dan contact op met Cora Kuiper, c.kuiper@hunzeenaas.nl of (0598) 69 38 29.

 

Er bestaan zeer inspirerende DAW projecten in Drenthe. Gisteren gezien met @LTONoord, @ProvDrenthe en Drentse… https://t.co/zk2TfrPLnt

Volg ons op

Eindsymposium Ruim baan voor Vissen