Bijeenkomst grondwateronttrekking Drentsche Aa

Momenteel bereiden we nieuw beleid voor voor grondwateronttrekking in ons gebied. Dit willen we graag samen met de omgeving vormgeven.

Locatie: Café Restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 23 Rolde

Datum: 4-11-2019

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur

​Omdat er met name in het Drentsche Aa gebied veel vragen zijn over het huidige beleid organiseren we in dit gebied een aparte bijeenkomst over de grondwateronttrekking.

We gaan in op het huidige beleid, de totstandkoming ervan en de handhavingsactiviteiten van afgelopen zomer én we willen graag met betrokkenen spreken over de inhoud van het nieuw te vormen beleid.

 

 

Volg ons op

Bijeenkomst grondwateronttrekking Drentsche Aa