Vastgestelde schouwkaarten 2019

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s heeft op 16 september 2019 de schouwkaarten definitief vastgesteld. Op de schouwkaarten staan alle sloten die door het waterschap geschouwd worden. Het waterschap houdt jaarlijks een schouw om de staat van onderhoud van de sloten te controleren.

De vastgestelde schouwkaarten zijn vanaf 23 september 2019 (week 39) gedurende zes weken digitaal in te zien op onze website www.hunzeenaas.nl/vastgesteldeschouwkaarten.  Tevens liggen de vastgestelde schouwkaarten gedurende deze periode ter inzage in het Waterschapshuis te Veendam, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Belanghebbenden die zich niet met het besluit kunnen verenigen, kunnen gedurende bovengenoemde periode van ter inzage legging beroep instellen bij de bestuursrechter.

In beginsel kan slechts beroep worden ingesteld door diegenen die bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpschouwkaarten.

Voor meer informatie kunt bellen met: 0598 - 693 800 (Waterschapshuis)​

Klik op onderstaande schouwkaart om de ligging van uw schouwsloot te bekijken. Op deze schouwkaart kunt u inzoomen om alle details te zien.

Bekijk de schouwkaart

schouwkaart

 

Volg ons op

Vastgestelde schouwkaarten 2019