Vastgestelde schouwkaarten 2019

Het waterschap stelt jaarlijks schouwkaarten vast waarop sloten zijn aangegeven die worden geschouwd. Schouwen betekent dat het waterschap controleert of de (aanliggende) eigenaren de sloten goed onderhouden.

Schouw vindt ieder jaar plaats in november en december.

De ontwerp schouwkaarten 2019 waren tot en met 8 september digitaal in te zien op onze website.
Tevens lagen de conceptschouwkaarten gedurende deze periode ter inzage in het Waterschapshuis te Veendam, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Gedurende deze periode konden belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken aan:
Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s,
postbus 195, 9640 AD te Veendam.

Nadat het definitieve besluit is genomen bestaat er nog de mogelijkheid voor belanghebbenden (die zich niet met dit besluit kunnen verenigen), om gedurende de periode van ter inzagelegging van dit besluit, beroep in te stellen bij de bestuursrechter. In beginsel kan slechts beroep worden ingesteld door diegenen die een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerp schouwkaarten.

Nadere informatie kunt u vinden op onze website of u kunt bellen met: 0598 - 693 800 (Waterschapshuis)

Klik op onderstaande schouwkaart om de ligging van uw schouwsloot te bekijken. Op deze schouwkaart kunt u inzoomen om alle details te zien.

Bekijk de schouwkaart

schouwkaart

 

Volg ons op

Vastgestelde schouwkaarten 2019