Veelgestelde vragen droogte

Wanneer spreken we over droogte?

Met droogte bedoelen we dat er gedurende een langere periode geen neerslag valt. We spreken dus eigenlijk over een neerslagtekort. Het is normaal dat het in de zomer droger is dan in de winter. Op droge dagen verdampt er oppervlaktewater, maar er verdampt ook water door landbouwgewassen en natuur. In de zomerperiode is de verdamping zo'n 5 millimeter per etmaal. Dit is zo veel, omdat er veel zon en wind is en de dagen lang zijn. In het vroege voorjaar is de verdamping veel lager.

Het kan ook droog zijn wanneer het regent. In de zomer verdampt er per dag ongeveer 5mm water. Als het dan regent en de hoeveelheid regen is bijvoorbeeld 2 mm, dan blijft er sprake van droogte. Er verdampt immers meer water dan dat er valt. Valt er meer regen dan dat er verdampt, dan wordt de droogte na die bui opgelost. Maar regent het daarna niet meer, dan gaat de droogte weer verder.

Welke problemen levert een landelijk watertekort op?
Bij een extreem watertekort wordt door het Rijk bepaald hoe het beschikbare water verdeeld moet worden, omdat er niet meer vanzelfsprekend voldoende is voor iedereen.
Waterschappen hebben in extreem droge situaties in de eerste plaats water nodig om droogtegevoelige dijken preventief nat te houden en de peilen in kwetsbare (natuur)gebieden op niveau te houden. Meer informatie hierover? Kijk op de website van helpdeskwater​​. ​
Waar kan ik veilig zwemmen?
Zwemmen in natuurwater is altijd op eigen risico. Als u wilt weten of het water bij u in de buurt geschikt is, raadpleeg dan www.zwemwater.nl. Op deze website staan ook telefoonnummers voor vragen of klachten. Verder adviseren wij u uit te gaan van uw gezonde verstand, bij twijfel niet doen dus. Vooral jonge kinderen, ouderen, mensen met een slechte weerstand en dieren zijn gevoeliger voor bijvoorbeeld blauwalg en kunnen eerder ziek worden. ​​
Ik zie dode vissen en/of watervogels in het water. Wat moet ik doen?
Wanneer het droog en warm is, wordt de watertemperatuur hoger en groeien planten en bacteriën sneller. Hierdoor kan een zuurstoftekort in het water ontstaan, waardoor vissen doodgaan. Ziet u een enkele dode watervogel of vis? Dan kunt u dit doorgeven via formulier meldpunt water​. Ziet u meer dode watervogels of vissen? Dan kunt u contact opnemen met ons calamiteitennummer via 0900 33 66 990. 
​​
Ik zie scheuren in de dijk. Wat moet ik doen?
Extreme droogte en neerslagtekort kan leiden tot uitdroging en instabiliteit van dijken en kades. Dit kan scheurvorming of verzakking veroorzaken. Daarom is het belangrijk om te melden dat een dijk scheuren vertoont. Als u schade aan een dijk ziet, dan kunt dit doorgeven via formulier meldpunt water​. Vertrouwt u de situatie niet? Dan kunt u contact opnemen met ons calamiteitennummer via 0900 33 66 990.​​​
Wanneer stellen jullie een beregeningsverbod in?
Om voor iedereen het gebruik van oppervlaktewater mogelijk te maken, moeten wij het water in het gebied verdelen. Als dit niet meer lukt, stellen we in eerste instantie een beregeningsverbod in voor een aangegeven gebied. We adviseren daarom beregenaars om na zonsondergang te beregenen en afspraken over wateronttrekking te maken met andere beregenaars in het gebied. Door gelijkmatige verdeling van de wateronttrekking kan een beregeningsverbod worden uitgesteld.​ ​​
Mag ik beregenen uit oppervlaktewater?
Om voor iedereen het gebruik van oppervlaktewater mogelijk te maken, moeten wij het water in het gebied verdelen. Zolang er geen beregeningsverbod is afgekondigd, mag u beregenen. Als u wilt beregenen, dan moet u dit twee dagen van tevoren bij ons melden. Geef hierbij aan waar u wilt beregenen en hoeveel kuub u gemiddeld gaat gebruiken. U kunt deze gegevens doorgeven aan het waterschap via telefoonnummer 0598 69 38 00 of via beregening@hunzeenaas.nl.  

Wij verzoeken u zuinig te zijn met water. We adviseren beregenaars om na zonsondergang te beregenen en afspraken over wateronttrekking te maken met andere beregenaars in het gebied. Door gelijkmatige verdeling van de wateronttrekking kan een beregeningsverbod worden uitgesteld.  

oppervlaktewaterkaart beregening 430.jpg

Als u uw tuin wil besproeien met slootwater, dan mag dit. Wilt u uw tuin besproeien met kraanwater? Dan wijzen wij u op de adviezen van Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Mag ik beregenen uit grondwater?
Meer informatie over beregenen uit grondwater vindt u in  onze keurgrondwater 430.jpg
Op bovenstaande kaart kunt u zien in welk gebied u hoeveel kuub grondwater mag onttrekken en of u dit wel of niet moet melden. 

 ​

Wat zijn hoogsalderende teelten?
In de keur wordt gesproken over hoogsalderende teelten.
Dit betreft:
-       Fruitteelt
-       Bloemen- en bloembollenteelt
-       Tuin- en potplantenteelt
-       Bomenteelt
-       Graszodenteelt
-       Groententeelt(*)
-       Zaai- en pootgoedteelt(*)
(*) voor deze teelten geldt dat deze alleen in de zogeheten Categorie 3 vallen als er sprake is van een bruto geldopbrengst van minimaal € 10.000 per hectare (+/- 10%) op basis van de KWIN-AVG 2015 (Kwantitatieve Informatie) van Wageningen UR. Voorts wordt als richtlijn deze ondergrens gehanteerd voor alle andere dan hierboven genoemde teelten en/of gewassen.

Volg ons op

Veelgestelde vragen droogte