Welke problemen levert een landelijk watertekort op?

Bij een extreem watertekort wordt door het Rijk bepaald hoe het beschikbare water verdeeld moet worden, omdat er niet meer vanzelfsprekend voldoende is voor iedereen.
Waterschappen hebben in extreem droge situaties in de eerste plaats water nodig om droogtegevoelige dijken preventief nat te houden en de peilen in kwetsbare (natuur)gebieden op niveau te houden. Meer informatie hierover? Kijk op de website van helpdeskwater​​. ​

Volg ons op

Welke problemen levert een landelijk watertekort op?