Wat zijn hoogsalderende teelten?

In de keur wordt gesproken over hoogsalderende teelten.
Dit betreft:
-       Fruitteelt
-       Bloemen- en bloembollenteelt
-       Tuin- en potplantenteelt
-       Bomenteelt
-       Graszodenteelt
-       Groententeelt(*)
-       Zaai- en pootgoedteelt(*)
(*) voor deze teelten geldt dat deze alleen in de zogeheten Categorie 3 vallen als er sprake is van een bruto geldopbrengst van minimaal € 10.000 per hectare (+/- 10%) op basis van de KWIN-AVG 2015 (Kwantitatieve Informatie) van Wageningen UR. Voorts wordt als richtlijn deze ondergrens gehanteerd voor alle andere dan hierboven genoemde teelten en/of gewassen.

Volg ons op

Wat zijn hoogsalderende teelten?