Wanneer stellen jullie een beregeningsverbod in?

Om voor iedereen het gebruik van oppervlaktewater mogelijk te maken, moeten wij het water in het gebied verdelen. Als dit niet meer lukt, stellen we in eerste instantie een beregeningsverbod in voor een aangegeven gebied. We adviseren daarom beregenaars om na zonsondergang te beregenen en afspraken over wateronttrekking te maken met andere beregenaars in het gebied. Door gelijkmatige verdeling van de wateronttrekking kan een beregeningsverbod worden uitgesteld.​ ​​

Volg ons op

Wanneer stellen jullie een beregeningsverbod in?