Mag ik beregenen uit oppervlaktewater?

Om voor iedereen het gebruik van oppervlaktewater mogelijk te maken, moeten wij het water in het gebied verdelen. Zolang er geen beregeningsverbod is afgekondigd, mag u beregenen. Als u wilt beregenen, dan moet u dit twee dagen van tevoren bij ons melden. Geef hierbij aan waar u wilt beregenen en hoeveel kuub u gemiddeld gaat gebruiken. U kunt deze gegevens doorgeven aan het waterschap via telefoonnummer 0598 69 38 00 of via beregening@hunzeenaas.nl.  

Wij verzoeken u zuinig te zijn met water. We adviseren beregenaars om na zonsondergang te beregenen en afspraken over wateronttrekking te maken met andere beregenaars in het gebied. Door gelijkmatige verdeling van de wateronttrekking kan een beregeningsverbod worden uitgesteld.  

oppervlaktewaterkaart beregening 430.jpg

Als u uw tuin wil besproeien met slootwater, dan mag dit. Wilt u uw tuin besproeien met kraanwater? Dan wijzen wij u op de adviezen van Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Volg ons op

Mag ik beregenen uit oppervlaktewater?