Samenwerking Assen

Hunze en Aa’s en de gemeente Assen werken samen in beheer en onderhoud van de hoofdwaterwatergangen in de bebouwde kom.

Verantwoordelijkheden

Hunze en Aa’s is verantwoordelijk voor het beheer van de waterstanden, het voorkomen van het dichtgroeien door planten en het baggeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het maaien van de oevers en onderhoud van de aanwezige beschoeiing (houten wanden) langs de watergangen. Door deze samenwerking voeren we onderhoud efficiënter uit. Dus tegen lagere kosten.

Welke watergangen

Op de kaart staat aangegeven waar wij met de gemeente Assen samenwerken in stedelijk gebied. Bij problemen met deze sloten of vijvers is het waterschap te bereiken op 0598 69 38 00.Volg ons op

Samenwerking Assen