Watersystemen

Het waterschap zorgt ervoor dat er altijd voldoende water is. Bij te veel voeren we het af, bij te weinig voeren we het aan. We onderhouden de watergangen zodanig optimaal dat de aan- en afvoerfunctie gegarandeerd blijft en dat de waterkwaliteit aansluit bij de eisen gesteld aan ons gebied.

Meerdere systemen

Het beheersgebied dat hoort bij het stroomgebied Nedereems, is daarom ingedeeld in meerdere watersystemen. Voor de grensbepaling van deze systemen is de loop van het water gevolgd. We kennen de volgende watersystemen:
 
  • Drentsche Aa
  • Duurswold
  • Hunze
  • Oldambt / Fiemel
  • Veenkoloniën
  • Westerwolde

Schoon en gezond water

Voor ieder watersysteem is een plan opgesteld. Doelen, maatregelen en kosten zijn verwerkt in zogenaamde factsheets. Deze factsheets maken deel uit van de beslisnota 'Schoon en gezond water in Noord-Nederland', opgesteld door de provincies Groningen en Drenthe. Deze nota is de basis voor het Regionaal Stroomgebiedsbeheersplan, het Provinciaal Omgevingsplan (POP) en het beheerplan van het waterschap.

Planning toekomst

De uitgevoerde maatregelen per plan moeten in 2015 gerealiseerd zijn. Het waterschap is in 2012 begonnen met het verzamelen van alle gegevens om de stand van zaken per plan te evalueren. In 2013 zijn de evaluatiepunten met de omgeving  besproken en nieuwe punten geïnventariseerd. In 2014 is de fase van een vervolgplan gestart voor de verschillende watersystemen in relatie tot de nieuwe inzichten van de klimaatverandering.
 

Volg ons op

Watersystemen