Print pagina

Onderhoud: wat er verandert

Tussen mei en november voeren we onderhoud uit aan de sloten in ons gebied. het gaat om 3500 kilometer aan sloten. We doen dit om de aan- en afvoer van water in het gebied te garanderen. 

Hoe het er vanaf 2017 uitziet

Onze manier van onderhoud van sloten in ons gebied verandert. Water aanvoeren en afvoeren is onze kerntaak. Maar wij hebben ook de verplichting om natuur te beschermen. Het onderhoud van onze sloten doen wij op zo’n manier dat het water optimaal wordt aan- en afgevoerd. En dat de natuur er het meeste baat bij heeft. Ook boeren hebben baat bij deze manier van onderhoud.

Wat we maaien

1. Onderhoudspad
Begroeiing houden we kort om het zo begaanbaar te houden voor onze machines (tractors). Dit is voor de veiligheid van de chauffeurs. Bijkomend voordeel: onkruid krijgt minder kans om zaad te vormen waardoor boeren er minder last van hebben.

2. Het talud
Het talud laten we voor een groot deel staan omdat dieren en planten het er goed in doen. Begroeiing onder op het talud levert geen problemen op voor wateraanvoer en waterafvoer.
 
3. Natte profiel (deel waar water in staat)
Dit moet in de winter schoon zijn om water goed af te voeren. In de zomer moet er een geul zijn om het water af te voeren bij hevige regenbuien. De ondiepe zijkanten maaien we in de winter aan één kant niet om zo ruimte te geven aan waterplanten en waterdieren.
 Klik op de afbeelding voor een vergrotiing

Wat merkt u van ons onderhoud?

De sloten in ons gebied zien er begroeid uit doordat het talud minimaal gemaaid is. De natuur krijgt zo de kans om optimaal te ontwikkelen. Door de combinatie van wateraanvoer en –afvoer, veiligheid en  natuur garanderen wij een goede waterhuishouding. Ook nu we te maken krijgen met meer en zwaardere regenbuien.

Bent u boer?  

We hebben niet overal onderhoudspaden liggen. In een aantal gebieden liggen de landbouwpercelen direct aan de watergang. Deze watergangen hebben wij vaak in herfstonderhoud. Als de vruchten van het land zijn, maaien wij hier het talud. Dit blijft zo. Wel snappen wij dat u geen last van onkruiden wilt hebben die op het talud staan. U heeft daarbij de mogelijkheid de bovenkant van het talud te maaien. Als maat gebruiken wij hiervoor een halve meter. Het maaien van het hele talud in het groeiseizoen is ongewenst, omdat u dan het risico loopt allerlei (beschermde) planten- en diersoorten uit te maaien.

Het vervolg

De komende jaren gaan we de manier waarop we onderhoud uitvoeren goed volgen. Jaarlijks evalueren we het onderhoud en het peilbeheer en stellen vast of we aanpassingen moeten maken in het onderhoud. Daarbij  houden we nauw contact met andere partijen. waaronder de provincies Groningen en Drenthe vanuit hun kennis en verantwoordelijkheid voor de natuurbescherming en -wetgeving. Zo werken we steeds aan een optimaal waterbeheer voor alle belangen.

Vragen

Als u vragen heeft over dit onderwerp dan kunt u terecht bij de teamhoofden van onderstaande gebieden.
Noordoost-Groningen: Henk Bakker, j.h.bakker@hunzeenaas.nl of 0598-69 32 67
Oost-Groningen: Arjan de Jonge, a.de.jonge@hunzeenaas.nl of 0598-69 36 14
Drenthe: Niels Erenstein, n.erenstein@hunzeenaas.nl of 0598-69 36 19

Wilt u liever een eco-hydroloog spreken? Dan kunt u terecht bij Paul Hendriks: paul.hendriks@hunzeenaas.nl of 0598-69 36 04

Volg ons op

Onderhoud: wat er verandert