Calamiteiten

Een calamiteit is een plotselinge gebeurtenis met ernstige gevolgen voor het waterbeheer, de waterkwaliteit en de samenleving. De topprioriteit van Hunze en Aa’s is bescherming bieden tegen hoog water. Om snel te reageren heeft het waterschap een calamiteitenplan. Dit plan geeft:

  • De risico’s waar het waterschap mee te maken heeft
  • De bestrijding van een crisis aan volgens gestructureerde stappen
  • De fasen van voorlichting vanuit het waterschap naar de inwoners

Voorbeelden waterschapsrisico's

Het leven in een delta – zoals in de provincie Groningen – kan leiden tot een calamiteit. Denk aan:
  • Extreme wateroverlast, noordwesterstorm, dijkdoorbraak
  • Droogte
  • Gevaarlijke stoffen die in het water terechtkomen

Oefenen

Elke twee jaar oefenen de buitendienstmedewerkers de handelingen die nodig zijn om een calamiteit te bestrijden. De meest voorkomende handelingen zijn zakken vullen met de zandzakvulmachine en bigbags vullen met zand. Maar ook kwelschermen aanleggen bij dijken en een nooddijk aanleggen. We oefenen ook met boxbarriers (geschakelde bakken gevuld met water) om het water te keren.

Veiligheidsregio Groningen en Drenthe

Onder de term Crisismanagement werken de hulpverleningsdienst (brandweer & GGD), politie, gemeenten, provincie, waterschappen, GGD, justitie en defensie samen in de Veiligheidsregio Groningen ten tijde van crises.

Overstroom ik

Onze dijken zijn in goede conditie en daar mag u vertrouwen in hebben. Maar laat dat niet omslaan in blind vertrouwen. Hoewel we onze zaken goed voorelkaar hebben, kan er in een land dat voor het grootste deel onder water ligt altijd iets misgaan.

 

Wat doet u bij een grote overstroming?

Op overstroomik.nl ziet u hoe hoog het water bij u kan komen tijdens een overstroming. De site geeft u ook prima handvatten hoe u het beste kunt handelen als u in zo’n situatie komt. U kunt ook de app ‘overstroom ik’ downloaden in de app stores. Wat doet u bij een grote overstroming?
 
 

Volg ons op

Calamiteiten