Aardbevingen

Door de gaswinning in de provincie Groningen kunnen er aardbevingen ontstaan. Dit is de afgelopen jaren meermaals gebleken. Veel huizen in de provincie hebben hierdoor schade opgelopen. Maar wat doen aardbevingen met onze dijken, gemalen en sluizen?

Aardbevingen met een kracht van 5.0 of hoger kunnen onze dijken beschadigen, maar niet zo dat dit leidt tot overstromingen. De zwaarste beving tot nu toe in de provincie Groningen, was in 2012 in Huizinge met 3.6 op de schaal van Richter.

Genalen en sluizen

De gemalen en sluizen in ons gebied liggen ver van de epicentra van de aardbevingen die tot nu toe zijn geweest. Deze bevingen hebben weinig invloed gehad op deze werken. Tot nu toe hebben we bij inspecties geen schades geconstateerd. Maar in de toekomst kan dit veranderen. Na elke beving met 3.0 op de schaal van Richter of hoger inspecteren we de gemalen en sluizen in ons gebied. Dit doen we uit voorzorg ook met onze dijken.

Onderzoek dijken

We hebben de Eemskanaaldijk, dijken in het Oldambt en in Duurswold en dijken rondom Winschoten onderzocht met een tijdsafhankelijke dynamische onderzoeksmethode waarin we de aardbeving krachten en trillingen kunnen nabootsen. Gebleken is dat door de trillingen weinig tot niets verandert aan onze dijken. Op dit moment - 2017 - onderzoeken we ook de dijken in het Oude Eemskanaal en in Delfzijl/Farmsum. Deze onderzoeksuitkomsten gebruiken we ook om een oordeel te geven over de sterkte van de zeedijk. Bij de onderzoeken van dijken die tot nu toe uitgevoerd zijn, lijkt het erop dat we geen extra investeringen hoeven te doen vanwege de aardbevingen in Groningen.  
 

Hoe de tijdsafhankelijke onderzoeksmethode werkt

Bij hoog water zuigt een dijk zich vol als een spons en wordt daardoor zwakker. Het water gaat tussen de zandkorrels zitten, waardoor ze de greep op elkaar verliezen. Bovendien maakt het water de dijk zwaarder, waardoor deze onder zijn eigen gewicht kan bezwijken. De nieuwe rekenmethode houdt echter rekening met de tijd die het de dijk kost om verzadigd te raken, de huidige doet dat niet. Vooral als de hoge waterstand niet langer dan enkele dagen aanhoudt scheelt dat aanzienlijk. Zeker ook door de waterdichte kleilaag die op de dijk ligt. De dijk blijkt de maximale verzadiging dan niet te bereiken, dat verkleint de kans op een dijkdoorbraak enorm.
 
Met deze methode is ook aangetoond dat de dijken die we onderzocht hebben ook bestand zijn tegen aardbevingen. Als blijkt dat een dijk bestand is tegen de waterstanden bij hoog water en daar voldoende extra veiligheidsmarge in zit, dan zijn ze ook bestand tegen trillingen bij aardbevingen. Bij dit onderzoek is ook de kennis en ervaring gebruikt van onder meer het US Army corps of engineers. Ook hebben experts vanuit landen waar aardbevingen voorkomen hier hun oordeel over gegeven.   
 

 

Volg ons op

Aardbevingen