Print pagina

Waterbodems / baggeren

Waterbodems houden ons nogal bezig. Ze zijn door samenstelling en hoogte van invloed op de waterkwaliteit. Door het dicht slibben van de watergangen, komt de waterbodem in de loop van jaren steeds hoger te liggen. Watergangen moeten echter op diepte blijven zodat er voldoende water door kan. Zodat boten er veilig door kunnen varen én om het water helder en schoon te houden.

Baggeren

Er zijn dus verschillende redenen waarom Hunze en Aa’s een laag slib van de bodem haalt:
  • Voor het op diepte houden van de watergangen voor de scheepvaart
  • Voor verbeterde aan- en afvoer van water
  • Om het water helder schoon te maken
  • Om risico's voor het milieu weg te nemen, bij sterk vervuild slib

Baggeren in de binnenstad van Groningen

Waterbodembeleidsplannen

Samen met Noorderzijlvest hebben we een plan vastgesteld. Hierin staat op welke grond wij keuzes maken als het gaat om baggerwerk. De gewenste bodemkwaliteit is niet alleen afhankelijk van de aanwezige stoffen in de bodem, maar ook van de functie van de omgeving.  De maatregelen en locaties zijn afzonderlijk omschreven in het baggeruitvoeringsprogramma. In de rechterbalk bij downloads vindt u de plannen.  

Volg ons op

Waterbodems / baggeren