Vismigratie

Bij schoon en gezond water hoort een gezonde visstand. Al jaren werken we aan het leefgebied voor vissen. We maken het geschikt én goed bereikbaar.

Vistrappen en vispassages

We kunnen het leefgebied geschikt maken, met visvriendelijke oevers, maar het moet ook goed bereikbaar zijn. Sommige vissen zwemmen vanuit zee, via Groningen naar de Drentse beken om daar te paaien of te groeien. Bijvoorbeeld de paling, rivierprik en de driedoornige stekelbaars. Onderweg komen ze allerlei obstakels tegen, zoals stuwen, gemalen en sluizen. Vele obstakels zijn al opgelost, met vistrappen of vispassages.

Zichtbare verbetering

Een voorbeeld van een zichtbare verbetering is het Deurzerdiep, een paar jaar geleden opnieuw ingericht. De rechtgetrokken beek is hersteld naar een kronkelende beek. Hierdoor ontstaat weer stroming, zodat de typische beekvissen weer terug zijn in de beek. In onderstaand filmpje ziet u vissen als riviergrondel en alver rustig zwemmen. Ook de serpeling zwemt er volop.
​​​​​​
Meten en monitoren

Om te weten wat het effect is van het werk dat we doen, doen we regelmatig metingen. Dit gebeurt op verschillende manieren. We zenderen vissen, bijvoorbeeld de winde. Via verschillende meetstations kunnen we ze volgen als ze de Hunze op zwemmen om te paaien. 
En andere manier is om ze (tijdelijk) te vangen en te tellen. Hiervoor worden we regelmatig geholpen door vrijwilligers van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

Ruim baan voor Vissen

Ruim baan voor Vissen is een project van de vier Noordelijke waterschappen waarbij we inzetten op vismigratie langs de Waddenkust, ondersteund door het Waddenfonds. Deel 1 is afgerond. Lees de conclusies in het eindrapport. Of in de publieksvriendelijke versie. Op Ruim baan voor vissen.nl vindt u meer informatie. Op dit moment werken we aan de plannen voor een dergelijke samenwerking deel 2​​​

Volg ons op

Vismigratie