Print pagina

Varen, vissen, recreëren

Varen

In ons gebied liggen meerdere waterwegen geschikt voor pleziervaart. Het is onze taak om deze vaarwegen op diepte te houden, de beschoeiingen te onderhouden en de kanten te maaien. Als u obstakels in de vaarwegen aantreft kunt u dat melden bij het waterschap. Het vaarseizoen start op 1 mei en eindigt op 1 oktober.
 
​Cat. A ​Vaarwegen voor beroepsvaart. Provincie beheert en bekostigt.
​Cat. B ​Vaarwegen recreatievaart. Waterschap beheert, Provincie bekostigt
​Cat C. ​Vaarwegen voor lokale recreatievaart. Provincie beheert en bekostigt.

Respect voor natuur en milieu

Wij vragen vaarrecreanten zuinig om te gaan met het water en de bermen. Voor watersport gelden de officiële regels zoals die in het Binnenvaart politiereglement zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er ongeschreven gedragsregels. Respect voor natuur en milieu horen daar vanzelfsprekend bij.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van de Provincie Groningen en in de meest recente uitgave van ANWB Wateratlas.
 

Vissen

Hunze en Aa’s houdt bij de inrichting van de oevers rekening met vissers. Vaak worden daar waar kan speciale vissteigers aangelegd. Hierover hebben we regelmatig overleg met de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

Vergunning

Om in ons gebied te mogen vissen heeft u een vergunning nodig van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.
Als u vist, laat dan geen afval achter. Ook het beschadigen van bomen en planten is verboden. Respecteer de natuur om u heen.
 

Wandelen en fietsen

In ons gebied kunt u prachtig wandelen en fietsen. We hebben enkele routes om te downloaden:

Fietsroutes

Volg ons op

Varen, vissen, recreëren