Inrichting oevers

Oevers spelen een belangrijke rol in het ecologisch evenwicht en zijn daarmee van grote invloed op de waterkwaliteit. Daarom richten we een groot deel van onze oevers natuurvriendelijk in.

Zuiverende werking

Natuurvriendelijke oevers zijn glooiend. Het biedt plek aan allerlei planten en dieren. Juist door de wisselende waterstanden kan hier een verscheidenheid aan planten ontwikkelen. Dit is belangrijk voor de waterkwaliteit. Riet en onderwaterplanten halen namelijk voedingsstoffen uit het water. Hierdoor hebben algen minder kans. Het heeft daardoor een zuiverende werking.

Leefplaats voor dieren

De oevers zijn bovendien een belangrijke schuil- en paaiplaats voor vissen en leefplaats voor allerlei vogels en andere dieren.Volg ons op

Inrichting oevers