Print pagina

Organisatiestructuur

Een waterschap bestaat uit diverse bestuurscolleges en een uitvoerende organisatie. Het waterschap Hunze en Aa's heeft een Algemeen bestuur en een Dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door de dijkgraaf.

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur Harm Küpers vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Hij is enerzijds de secretaris van het bestuur en is in die hoedanigheid aanwezig bij de vergaderingen van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur. Anderzijds is hij directeur van de uitvoerende organisatie
Harm Küpers
Harm Küpers
0598 69 32 60

Hoofden afdelingen

Hoofd Personeel, Financiën en Bedrijfsvoering
Klaas de Veen 
Klaas de Veen
Hoofd Beleid, Projecten en Laboratorium
 
Jelmer Kooistra
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water
Jan van der Laan 
Jan van der Laan
Hoofd
Schoon Water
  
Rombout Jongejans
Martin Timmer

 

Volg ons op

Organisatiestructuur