Indonesië

De sanitatie in Indonesië is slecht. Ongeveer 40% van de Indonesische bevolking (zo’n 100 miljoen mensen) heeft geen toilet. De nationale overheid erkent het probleem en heeft als doel gesteld dat in 2020 100% van de bevolking toegang moet hebben tot een goed functionerend toilet. 

Samenwerking

Waterschap Zuiderzeeland draagt bij aan de doelstelling. Waterschap Hunze en Aa’s en Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier adviseren bij het ontwerp en onderhoud van septic-tanks (waterzuiveringssysteem) in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Dit doen we in Indonesië op het eiland Sumatra en in de provincie Lampung.

Het programma heeft de naam ‘Sustainable Sanitation and Hygiene for All’ (SSH4A). 

Financiering

Het programma wordt gefinancierd door het NWB-fonds.

Volg ons op

Indonesië