Burkina Faso (2016-2018)

Het waterschap Hunze en Aa’s is als partner van Dutch Water Authorities sinds 2016 actief in Burkina Faso.

Samen met de waterschappen Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta en Wereld Waternet bieden zij ondersteuning bij het integraal waterbeheer aan de vijf waterschappen in Burkina Faso. Het verzoek om samenwerking is destijds gekomen van de minister van Water en Milieu van  Burkina Faso.

Faso Koom

In overleg  met de partners uit Burkina Faso heeft het project de naam “Faso Koom“  gekregen.  Dit betekent in één van de lokale talen “Water voor (Burkina) Faso”.

In de samenwerking wordt gewerkt aan een aantal thema’s:
  • Het oprichten en opleiden van afdelingsbesturen binnen de Burkinese waterschappen
  • Een stappenplan voor het opstellen van (deel)-stroomgebiedsplannen
  • Een hydrologische verkenning van de vallei van de rivier “Kou” in het westen van Burkina Faso
  • Het ontwikkelen van een nationaal meetplan voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit
  • Het ontwikkelen van maatregelen om de invloed van goudwinning op het waterbeheer te beperken.

Doel

Uiteindelijk zullen aan het einde van project, december 2018, met behulp van Faso Koom drie CLE’s zijn opgericht en in drie nieuwe CLE’s en in zeven bestaande CLE’s opleidingen zijn gegeven uit de opleidingsgids Faso Koom.

Financiering

Het project Faso Koom wordt voor de periode 2016-2018 gesubsidieerd door het NWB-fonds. Dit fonds is door de Nederlandse Waterschapsbank in het leven geroepen om de waterschappen financieel te ondersteunen bij hun projecten in het buitenland. Het waterschap Hunze en Aa’s stelt de expertise van zijn medewerkers om niet beschikbaar.
Het projectteam Faso Koom onderzoekt de mogelijkheden van een vervogfinanciering.

 

​​​

In het Winschoterzijl, vlakbij de Pekel Aa in Winschoten, zijn dode waterdieren aangetroffen. Het vermoeden op botu… https://t.co/hiXLiDswJm

Volg ons op

Burkina Faso (2016-2018)