Duurzaamheid

We moeten zuinig zijn op ons milieu en op onze natuurlijke hulpbronnen. Die verantwoordelijkheid hebben we allemaal. Burger, bedrijf, overheid en dus ook het waterschap. Daarom werken we duurzaam zodat generaties na ons geen last hebben van de dingen die we nu doen of nalaten. We willen graag dat u weet wat wij doen aan duurzaamheid.

Maatregelen

De uitstoot van broeikasgassen verandert het klimaat. We moeten maatregelen nemen om de stijging van de zeespiegel en de toename van neerslag op te vangen. Fossiele brandstoffen zijn schaars en de inzet van herbruikbare grondstoffen is essentieel!  
​​

Volg ons op

Duurzaamheid