Zelfde schuitje

8 juni 2018 - Besturen doe je niet vanaf papier. Toen ik lang geleden raadslid in Assen was, waren er collega’s die de enveloppe nog net voor aanvang van de raadsvergadering openmaakten. Ik gruwelde daarvan. Van volksvertegenwoordigers mag verwacht worden dat zij weten wat er in de samenleving speelt en dat ze die signalen zelf ook actief ophalen.

Hedendaagse bestuurders gaan op werkbezoek 

Gelukkig gaat dat tegenwoordig anders. Hedendaagse bestuurders gaan op werkbezoek om zich een beeld te kunnen vormen van de praktijk in een steeds ingewikkelder wordende samenleving vol (vaak tegengestelde) belangen. En na het beeld volgt vanzelfsprekend het oordeel, want dat wordt nu eenmaal van bestuurders verwacht. Zij zullen uiteindelijk de knopen moeten doorhakken. 

Op inhoud en passend bij de positie 

Het algemeen bestuur van het waterschap gaat minimaal twee maal per jaar collectief op werkbezoek. Niet alleen goed voor de onderlinge verhoudingen, zeker ook gericht op inhoud en zeer goed passend bij positie die wij als waterschap graag innemen. Bij ons handelen staat partnerschap immers voorop. 

Bijgepraat door Energystock 

Onze afgelopen werkbezoek startte bij de aardgasbuffer in Zuidwending. Daar ligt een opslag voor aardgas diep onder de grond. De cavernes (de holtes in de zoutlagen waarin de aardgas wordt opgeslagen) zijn hier speciaal voor gasopslag gemaakt. Het is een buffer om de verschillen tussen vraag en aanbod op te kunnen vangen. Eigenaar van deze cavernes is EnergyStock, een dochterbedrijf van Gasunie, sprak ons bij over de wijze waarop dit gebeurt.

Er gaat veel gebeuren in Gieten 

De tweede stop was bij onze rioolwaterzuivering in Gieten. Deze zuivert het afvalwater en loost het vervolgens op de Hunze, die uitkomt op het Zuidlaardermeer. We willen hier meer fosfaten uit het afvalwater halen, zodat het nog schoner geloosd wordt. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van het Zuidlaardermeer. Ook denken we na over het verwijderen van medicijnresten uit het afvalwater in Gieten. We willen antwoord op de vraag welke medicijnrestenverwijdering invloed heeft op de ecologie van het Zuidlaardermeer. Bovendien gaan we naast onze rioolzuivering zonnepanelen plaatsen. Kortom er gaat veel gebeuren in Gieten.

Het meer op

Vervolgens wilden we meer weten over het Zuidlaardermeer en gingen met een boot het meer op. Het Zuidlaardermeer moet schoner. Dat gebeurt de komende jaren in een aantal stappen. Naast de al genoemde aanpassingen in Gieten zal ook het project Tusschenwater als natuurlijke filter voor het water uit de Hunze dienen, zodat het water in het Zuidlaardermeer schoner wordt en de biodiversiteit daar toeneemt.
 
Hedendaagse bestuurders gaan op pad en halen op. Als u een tip heeft dan hoor ik die graag.
 
Interessante materie bij de aardgasbuffer in Zuidwending

Het zuiveringsproces met bacteriën blijft een bijzonder verschijnsel

Naast de rwzi Gieten is ruimte voor zonnepanelen

In ontspannen sfeer geïnformeerd worden over de ecologie van het Zuidlaardemeer

 

Volg ons op

Zelfde schuitje