Zeg het met bloemen

Vorige week kreeg ik bloemen. En ik kan u verklappen, dat is geen dagelijkse kost voor de dijkgraaf. Mijn werkkamer is functioneel en daar horen doorgaans geen bloemen bij.
Maar vorige week kreeg ik bloemen. En niet zomaar een boeketje, nee het was een vaasje gevuld met veldbloemen. En zo stonden onder andere de wilde peen, rode klaver en vertakte leeuwentand te pronken op mijn kamer. Dat vraagt om nadere uitleg.

Biodiversiteit

Als waterschap willen we graag een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. We zijn daarom een proef begonnen met een bloemrijke dijk langs het Oldambtmeer in de Blauwe Stad. Een deel van de dijk is ingezaaid met een bloemrijk mengsel. De achterliggende gedachte is dat een rijke dijkbegroeiing bijdraagt aan een betere habitat voor insecten, vogels en andere dieren.
Dat vraagt voor ons als waterschappen wel omdenken. Van oudsher houden we van strakke dijken met een mooie stevige grasmat. Veiligheid staat daarbij voorop. Dat blijft natuurlijk zo, maar er zijn best dijken waar wel mogelijkheden zijn. 

Om het anders denken te stimuleren is een onderscheiding voor bloemrijke dijken in het leven geroepen door oud-voorzitter van waterschap De Dommel, thans Deltacommissaris, Peter Glas. Zijn opvolger, Erik de Ridder, kwam naar ons gebied om de onderscheiding aan bestuurder Tjip Douwstra uit te reiken. 

Een drukte van jewelste

En zo kwam het dat ik bloemen kreeg, bloemen uit de bloemrijke dijk. Met het boeketje in de hand heette ik de betrokkenen welkom en liepen we naar de dijk.
Daar aangekomen was het een drukte van jewelste. Niet qua mensen, wel qua insecten. Mooi om te zien en te horen wat het effect van een strook ingezaaide bloemen is. Het wemelde van de insecten, vlinders en grote sprinkhanen. 
Tjip kreeg uit handen van Erik een vette medaille en gaf aan dat we als waterschap de proef verder gaan uitbreiden. We wijzen dijktrajecten aan waar we bloemrijke mengsels inzaaien om vlinders, bijen en andere insecten een goede plek geven.

Als ik na de uitreiking verder ga op weg naar mijn volgende afspraak denk ik na over de vraag wat ik zelf kan doen. Er zijn best stukjes in mijn tuin waar nog plaats is voor een bloemrijk mengsel. Daar ga ik maar eens mee aan de slag. Daar wordt de tuin ook alleen maar mooier van. 

En u? Heeft u wellicht ook nog zo’n stukje grond in uw tuin?​

Bloemetje 430.jpg 
Het ontvangen bosje met veldbloemen

bloemrijke dijk 430.jpg
Uitleg in het veld over de bloemrijke dijk en ons ecologische maaibeheer

Uitreiking 430.jpg
Dagelijks bestuurslid Tjip Douwstra krijgt de onderscheiding door watergraaf Erik de Ridder opgespeld

onderscheiding groot - 430.jpg
De onderscheidig Pro flora et securitate

Volg ons op

Zeg het met bloemen