Print pagina

Waterschappen en onderzoek

15 maart 2018 - Waterbeheerders staan voor enorme uitdagingen. Wat kunnen en moeten ze doen om de klimaatopgaven op te lossen? Hoe maken ze hun ambities waar op het gebied van energie en het terugwinnen van grondstoffen? Wat zijn kosteneffectieve maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en medicijnresten uit afvalwater te verwijderen? Hoe blijft de veiligheid van waterkeringen op orde? De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) werkt al meer dan 45 jaar aan antwoorden op deze vragen.

Het werk van STOWA is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van antwoorden op de hierboven vermelde vragen. In het bestuur zijn naast de waterschappen, de provincies en het rijk vertegenwoordigd. Dit om te zorgen dat er een goede integrale afweging over de inzet van de middelen wordt gemaakt. Samenwerking is het devies.

Onlangs werd bekend dat twee collega’s zouden stoppen met hun bestuurswerk voor het STOWA. Nadat de voorzitter van het STOWA bestuur mij polste, stemde ik af met het bestuur van het waterschap. We onderschrijven het belang van het STOWA en vinden het belangrijk om als waterschap ook onze nationale verantwoordelijkheid te nemen.

En zo komt het dat ik op een vrijdagmiddag naar Amersfoort afreis voor mijn eerste bestuursvergadering van het STOWA. Dijkgraaf Ingrid de Bondt is de andere nieuweling. De beide oudgedienden nemen met weemoed afscheid. Collega Michiel van Haersma Buma (Hoogheemraadschap van Delfland) stopt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en Patrick Poelman (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) stopt omdat hij acht jaar in het bestuur heeft gezeten. Onmiddellijk valt de betrokkenheid van iedereen op. Met warme woorden neemt voorzitter Luc Kohsiek afscheid van Michiel en Patrick en nemen Ingrid en ik hun plaats in.

Ik vind de STOWA een belangrijke club en verleen graag mijn bijdrage daaraan. Vraagstukken als hoe om te gaan met medicijnresten, wat zijn de effecten van klimaat op natuur en landbouw, hoe winnen we grondstoffen terug uit afvalwater en hoe sporen we muskusratten gerichter op zijn zo maar een paar voorbeeelden. Toepasbare antwoorden daarop zijn van enorm belang van bij de verdere ontwikkeling van de sector. Daar draag ik graag een steentje aan bij.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar www.stowa.nl. Daarop vindt u niet alleen meer informatie over STOWA, maar vooral ook veel informatie over de onderzoeken van STOWA. En denk niet dat het allemaal ingewikkelde materie is. U zult verbaasd zijn over de toegankelijkheid van de diverse onderzoeken. Zo vindt u er bijvoorbeeld de nieuwste neerslagstatistieken met meer inzicht over hoosbuien en de effecten daarvan. 


Mijn eerste STOWA vergadering met een zeer betrokken club bestuurders.

Volg ons op

Waterschappen en onderzoek