Wateroverlast

18 mei 2018 - Na een paar prachtige dagen rijd ik afgelopen zondagavond naar Zuidlaren. Geen zin om te koken en dus een ritje naar de keuken van onze favoriete Chinees. Als ik Annen uitrij, zie ik in de achteruitkijkspiegel donkere wolken naderen. Het weer slaat duidelijk om. Onderweg zie ik een paar fietsers hard trappend naar huis gaan. Ze willen voor de bui binnen zijn.
Op de terugweg vallen de eerste druppen, snel gevolgd door meer. Met bakken tegelijk valt het naar beneden. De fietsers hebben het niet gered. Kleddernat fietsen ze verder.

Foto's geven de ernst weer

Bij ons viel bijna 30 millimeter water, maar op andere plaatsen was het nog veel extremer en ontstond wateroverlast. Straten en landerijen kwamen blank te staan. Op sommige plaatsen viel in korte tijd meer dan 60mm. Via de (social) media bereiken mij foto’s van de ellende. Putdeksels die in Assen en in Rolde omhoog komen. De parkeerplaats van attractiepark Drouwenermond is veranderd in een vijver met auto’s in plaats van vissen. Ook andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Winschoten, Hoogezand en Sappemeer hebben te maken met veel overlast.

Mooie akkers veranderd in waterpartijen

De volgende morgen zie ik op weg naar het waterschapshuis in Veendam overvolle vijvers. ‘s Avonds is op RTV Drenthe landbouwer Johan Emmens uit Rolde te zien. Net voor het weekend heeft hij de aardappels gepoot. Nu staat hij aan een ‘nieuwe bovenloop van de Drentsche Aa’. Hopelijk valt het voor Johan en al die anderen die voor hun broodwinning afhankelijk zijn van de natuur mee, maar het is een vervelend gezicht. Mooie akkers zijn veranderd in complete waterpartijen. Op één avond viel net zoveel regen als in een normale meimaand.

Extreme regen zorgt voor overlast

Al dat water heeft tijd nodig om via ons slotenstelsel weg te kunnen en gelukkig zien we na een paar dagen alweer een beter beeld. Maar één ding is zeker: extreme regenval zorgt voor overlast. We zullen er rekening mee moeten houden dat er steeds vaker extreme regenval gaat plaatsvinden. De vraag is hoe we daar mee om kunnen gaan.

Beschouw het als één systeem

Bij langdurig wateroverlast kan discussie tussen waterschappen en gemeenten ontstaan over normstelling en wederzijdse verplichtingen. Deze discussie is op te lossen door ruimtelijke inrichting, rioleringen en oppervlaktewater gezamenlijk als één systeem te beschouwen. Door een goede ruimtelijke inrichting kan het water bij overlast afstromen naar plekken zonder overlast, zoals bijvoorbeeld een park.

Een opgave voor ons allemaal

Veranderende omstandigheden vragen echter niet om meer inzet van overheden alleen. Ook bedrijven en particulieren zullen allemaal hun steentje moeten bijdragen om grote schade in de toekomst te voorkomen. Die opgave geldt voor ons allemaal. Wij brengen daar graag onze deskundigheid bij in en staan voor u klaar. 

 

Volg ons op

Wateroverlast