Vissen

1 mei 2018 - Ik heb wat met vissen. Altijd al gehad. Als kind heb ik jaren een bak met guppy’s gehad en later een aquarium met tropische visjes. Daar kon ik, samen met de kat, uren naar kijken. Toen op een ochtend het aquarium bijna leeg was en de vloer kleddernat, was het over met de pret. Het aquarium verdween en de vissen verhuisden naar een ander aquarium. De kat en ik konden op zoek naar een andere hobby.

Hunze en Aa's en vis

Als waterschap hebben we ook veel met vissen. De aanwezigheid van vis zegt iets over de waterkwaliteit. Als waterschap werken we hard om ervoor te zorgen dat de vissen in ons gebied het goed naar de zin hebben. Zo maken we onder meer vispassages en visvriendelijke oevers, zodat bijvoorbeeld de windes weer in de Hunze gaan paaien. Inmiddels zijn van de 130 knelpunten meer dan 100 opgelost, de andere knelpunten volgen zo snel als mogelijk is. 

Vissen moeten het gebied in kunnen zwemmen

We laten graag zien wat we doen om de leefomgeving voor de vissen te verbeteren. Dat deden we onder andere tijdens de wereldwijde vismigratiedag op 21 april. Rondom gemaal Rozema in Termunterzijl waren allerlei activiteiten georganiseerd. Bij het gemaal is een vispassage, waar jaarlijks miljoenen vissen door zwemmen. Daar begint het mee, de vissen moeten uit zout water het gebied in kunnen zwemmen. Onze dijken belemmeren dat en daarom hebben we diverse vispassages waar vissen met een zoetwaterstroom worden gelokt om zo het gebied in te gaan.  

Wereldwijde vismigratiedag Termunterzijl

Als ik aankom in Termunterzijl is het al gezellig druk. Overal kinderen met ouders, het shantykoor is aan het inzingen. Het programma is vooral gericht op educatie en zodoende is er veel te zien en te doen. Ik merk onmiddellijk dat mensen dat leuk vinden: zien wat het waterschap doet. Met verbazing worden de indrukwekkende pompen van gemaal Rozema bekeken.  

Beschilderde vispassage 

Bij onze vispassage is het druk. De ooit saaie bak is opgefleurd met tekeningen die uitbeelden wat er gebeurt. Samen met burgemeester Gerard Beukema mag ik de tekeningen onthullen. Waarderende blikken van bezoekers bekijken de vispassage en luisteren ondertussen naar de uitleg van onze collega’s.  

From sea to source 2.0

Daarna mag ik op onze boot de ‘MS Westerwolde’ en reik het eerste exemplaar van het boek ‘From sea to source 2.0’ uit aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Een prachtig boek waarin wereldwijde ervaringen met vismigratie worden beschreven en uitgewisseld. Ik ben er erg trots op, omdat vanuit ons waterschap ook een enorme bijdrage aan de totstandkoming van dit boek is geleverd.
 
Weer aan wal is het nog steeds supergezellig. Mensen hebben het naar de zin en dat is mooi. Als waterschap staan we graag dicht bij de mensen en vertellen we met trots over ons werk. De Vismigratiedag 2018 is een voorbeeld van hoe we dat doen.
 
Het was gezellig druk bij gemaal Rozema tijdens de Vismigratiedag 2018

 
Met burgemeester Beukema mocht ik de beschilderde vispassage openen

 
Uitleg bij de vispassage in de kelder bij gemaal Rozema


Overhandiging eerste exemplaar From sea to source 2.0 aan gedeputeerde Staghouwer  

Volg ons op

Vissen