Vijf sterren gebied

We ontvangen regelmatig gasten om mee het gebied van het waterschap in te gaan. Graag en met trots laten we zien wat we doen. En dat waterschapsgebied is heel divers. Van de flanken van de Hondsrug tot aan de oevers van de Dollard kom je een enorme diversiteit tegen. Niet alleen in landschap, maar zeker ook in de opgaven van het waterschap.

De Unie van Waterschappen op bezoek

Onlangs kwam de voorzitter van de Unie van Waterschappen, collega dijkgraaf Rogier van der Sande, samen met de directeur van de Unie op bezoek. Gelet op de actualiteit kozen we ervoor om deze keer het prachtige vijf sterren gebied van de Drentsche Aa te bezoeken. Het waterschap heeft een enorme opgave als het gaat om de kwaliteit van Drentsche Aa. Het ingewikkelde systeem van beken en loopjes, welke gevoed wordt door regenwater en kwel staat onder druk. De afgelopen twee droge zomers laten de kwetsbaarheid van het systeem in volle omvang zien. Hoe houden we de kwaliteit van het gebied in stand? Wat betekent dit voor het gebruik van grondwater? Kunnen we daar mee doorgaan of vragen de lessen van de droge zomers en op de lange termijn van de klimaatveranderingen om bijstelling van bestaande kaders? Boeiend, maar tegelijkertijd knap ingewikkeld. Temeer omdat in het Drentsche Aa-gebied vele belanghebbenden aanwezig zijn. Wat mij betreft tijd om heldere keuzes te maken, maar dat terzijde.

De pracht van de Drentsche Aa

We trekken per fiets door het gebied. Bij Schipborg zien we op de hoogte van de Kymmelsberg in volle omvang de pracht van de Drentsche Aa. Al sinds mensenheugenis kronkelt de Drentsche Aa op natuurlijke wijze door het beekdal rond Schipborg. Zelf zoekt de kronkelende beek haar weg. 
Tussen Schipborg en Gasteren stoppen we. Collega Melchior legt uit hoe het peilbuizensysteem werkt. Het systeem geeft ons inzicht in de (grond)waterstand rondom de beek (meten is weten). Vervolgens lopen we nog even door een drassige oever naar het Anloër Diepje. Ogenschijnlijk niet veel meer dan een brede sloot met snelstromend water. Maar schijn bedriegt. Het loopje is onderdeel van het ingenieuze stelsel dat we Drentsche Aa noemen. Door het heldere water zien we de beekbodem en mooie waterplanten. Wat nu als we hier de beekbodem ophogen, zodat de beek sneller overstroomt en het gebied daardoor meer water vasthoudt? Het is slechts één van de maatregelen om de strijd met de klimaatveranderingen aan te gaan. 

De middag loopt ten einde en we besluiten een groepsfoto te maken bij het hunebed (D10) bij de Gasterense duinen.

Bij het waterschapshuis nemen we afscheid van onze gasten. Het was een waardevol bezoek in een prachtig vijf sterren gebied. Een gebied waar we een verantwoordelijkheid voor hebben, nu en in de toekomst.

Drentsche Aa 430.jpg
Drentsche Aa

Melchior - uitleg peilschaal 430.jpg
Collega Melchior legt zijn werkzaamheden uit

Groepsfoto 430.jpg
Groepsfoto met het dagelijks bestuur van​ Hunze en Aa's en de voorzitter en directeur van de Unie van Waterschappen


Volg ons op

Vijf sterren gebied