Verkiezingen

7 maart 2019 Maanden van voorbereiding gingen eraan vooraf. Kandidaten maakten de afweging: wil ik wel of niet op een lijst. Partijen wikten over de volgorde op de lijst, die uiteindelijk werd ingediend bij het centrale stembureau. Onder leiding van de dijkgraaf keurde het centrale stembureau de lijsten met kandidaten goed en inmiddels heeft u de oproepkaart ontvangen. U heeft het laatste woord en mag op 20 maart ook uw stem uitbrengen voor de waterschapsverkiezingen. Wat leven we toch in een fantastisch land.

Ik zie er naar uit dat u uw stem uitbrengt op één van de 64 kandidaten voor het waterschapsbestuur. Sterker nog ik begin lichtelijk ongeduldig te worden. Was het maar alvast 20 maart. Niet omdat ik af wil van het huidige bestuur. Nee, hun mandaat zit erop en ze hebben het fantastisch gedaan. Dankzij hun betrokkenheid en hun keuzes heeft het waterschap koersvast haar taken kunnen doen. Niets dan hulde.

Nee, ik word lichtelijk ongeduldig omdat ik verkiezingen altijd een feest voor de democratie vind. Een verkiezing is het moment waarop de kiezer aangeeft welke kant we opgaan. Zeker ook in een functionele democratie als het waterschap is dat superbelangrijk.

Wij zorgen voor voldoende, schoon en veilig water. Dat doen we voor u. U betaalt ons. En met dat geld voeren wij onze taken uit. Eigenlijk heel simpel. Wat je erin stopt, komt er ook weer uit. En daarmee is de financieringsstroom van waterschappen niet alleen simpel, maar ook duidelijk. Met het kiezen van de partij, of kandidaat van uw voorkeur, oefent u rechtstreeks invloed uit op de accenten van het waterschap.

Moet het waterschap zich richten op de kerntaken of moet zij juist een breder takenpakket krijgen in bijvoorbeeld klimaatverandering, het opwekken van energie en recreatie? Pakken we een actieve rol in het afkoppelen van regenwater op het riool? Zomaar vragen waarop de partijen antwoord geven. Ieder voor zich.

In de digitale verkiezingskrant lichten ze hun standpunten toe. De kieswijzer Mijn stem kan u helpen bij uw keuze.

De dijkgraaf zit op zijn handen en wacht de uitslag af. U mag weer kiezen en heeft het laatste woord. Ik kan niet wachten op uw keuze. Ga stemmen!


Daar kun je inderdaad gif op innemen

 

 

 

 

 

Volg ons op

Verkiezingen