Unie van Waterschappen

1 april 2018 - In Nederland zijn 21 waterschappen. Ooit waren het er bijna 2500, kortom het speelveld is nu veel overzichtelijker. De waterschappen werken veel samen. Dat moet ook wel, want de opgaves zijn enorm. Onze koepelorganisatie heet de Unie van Waterschappen. Daarbinnen maken we afspraken, maar vanuit de Unie zitten we ook rechtstreeks aan tafel bij het kabinet en trekken we samen op met onze zusterorganisaties van gemeenten (VNG) en provincies (IPO).
Het Uniebestuur gaat regelmatig op werkbezoek bij de verschillende waterschappen. Dat is belangrijk, want naast de generieke opgaven hebben waterschappen hun eigen gebiedspecifieke opgaven en uitdagingen. Rotterdam is geen Groningen om het kort door de bocht te zeggen.

Het gebied in

En zo gebeurt het dat op een woensdagmorgen om tien uur de gasten binnendruppelen onder aanvoering van onze landelijke voorzitter Hans Oosters, in het dagelijks leven dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
De stemming zit er gelijk goed in als we onze promotiefilm laten zien. De film heeft niet voor niets al zo’n 80.000 hits op YouTube en laat een prachtig beeld zien van de diversiteit van ons werk en van ons gebied.
Daarna gaan we de bus in, op weg naar Termunterzijl. We bezoeken gemaal Rozema en krijgen daar uitleg over de boezeminrichting van ons waterschap en hoe wij het water afvoeren naar de Waddenzee. Gemaal Rozema was het antwoord op de bodemdaling. Die is bij ons dubbel. Zowel inklinking als de daling als gevolg van gaswinning maken dat het noodzakelijk was om het oude gemaal Cremer te vervangen door Rozema.
Na het bekende visje bezoeken we dan ook ons oude gemaal Cremer. Onder aanvoering van Jan Koller duiken we de historie van het gemaal in. En als één van de motoren gestart wordt is het feest compleet. Waterschappers genieten altijd bij de geur van diesel en ronkende motoren.

Brede Groene Dijk

De excursie gaat verder naar het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap bij de Punt van Reide. We informeren onze collega’s over de ontwikkeling van de Brede Groene Dijk. Bij dit project komen natuur, ecologie en veiligheid samen. Met slib uit de Dollard en de Breebaartpolder maken we klei waarmee we, als proef, één kilometer dijk gaan aanpassen aan de nieuwe eisen. Met als resultaat een mooie groene dijk die op ecologisch verantwoorde manier is aangelegd. Bovendien zal de kwaliteit van de Dollard hierdoor beter gaan worden. Onze bezoekers zijn duidelijk onder de indruk. Samen genieten we nog even kort van een weidse blik over de Dollard en wordt het tijd om afscheid te nemen.

De Unie doet ertoe

Twee dagen later ben ik in Amersfoort voor een vergadering van de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. Hans en ik blikken kort terug op een geslaagd werkbezoek. De vergadering gaat onder andere over het Interbestuurlijk overleg met het kabinet, klimaatadaptatie, medicijnresten en de moeizaam verlopen cao-onderhandelingen. De unie houdt zich met veel zaken als onze belangenbehartiger bezig. Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen dat er ooit zo’n 2500 waterschappen waren. Hoe zouden die samen tot een standpuntbepaling komen? Niet dus, daarom is het goed dat de schaalvergroting is doorgezet. Nu de schaal van waterschappen geoptimaliseerd is, is het goed dat de Unie er is.
Werkbezoeken en het in elkaars keuken kijken, zodat we van elkaar kunnen leren bevordert de stevige positie van waterschappen. De Unie doet ertoe en ik zet me ook daar, samen met vele collega’s, graag voor in.
 
Bestuur Unie - 430.jpg
Het bestuur van de Unie van Waterschappen samen met het dagelijks bestuur van Hunze en Aa's.
bezoek Cremer.jpg
Op bezoek bij museumgemaal Cremer.
uitleg installaties rozema.jpg
Uitleg bij de installaties van gemaal Cremer.

Volg ons op

Unie van Waterschappen