Schouwdiner

29-11-2017 Het is rond half zeven als ik de binnenplaats van het Muiderslot oploop. Het is donker en druilerig. Zonder er moeite voor te doen realiseer ik me dat het Muiderslot een buitengewoon prachtig kasteel is. De historie spat er af. Ooit gebouwd door graaf Floris V (rond 1285) en gelegen aan de monding van de Vecht, toen de belangrijkste vaarroute naar het Bisdom Utrecht.

Eén van de beroemde bewoners was P.C. Hooft. Hij was onder meer Drost van Muiden, maar vooral bekend door zijn gedichten, sonnetten, brieven en toneelspelen. Hooft was ook dijkgraaf van Zeedijk beoosten Muiden en eigenlijk de reden van mijn bezoek.
 
Waterschappen vormen de oudste bestuurslaag van ons land en kennen vele tradities. Ze schouwen al eeuwenlang voor het winterseizoen de waterstaatswerken zoals watergangen en waterkeringen. Het einde  van de schouw markeert het moment waarop deze gereed zijn om inwoners, boeren en bedrijven te beschermen tegen wateroverlast in het komende jaar.
 
Ter viering hiervan hielden de oude waterschappen veelal een schouwdiner. Tijdens dat diner werden dienstbaarheid en samenwerking rond de waterveiligheid en –kwaliteit herbevestigd en gevierd. Daarbij speelde ook de hensbeker een bijzondere rol. De hensbeker werd en wordt in vele waterschappen gebruikt bij feestelijke bijeenkomsten van dijkgraaf en zijn gasten. De naam hensbeker is afgeleid van hense of hanse, wat gilde of vereniging betekent. Samen werd dan gedronken uit de hensbeker om zo de eensgezindheid en de verbroedering te symboliseren.
 
Sommige waterschappen houden de traditie in stand en organiseren nog steeds een schouwdiner. En zo stapte ik op uitnodiging van mijn goede collega Gerhard van den Top van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de wereld van P.C. Hooft binnen.
 
Wat volgde was een prachtige avond. We bezochten de tentoonstelling ‘Muiderslot, de geheime sleutel tot Amsterdam’. Er volgde een presentatie over de watervoorziening van Amsterdam, de rol van P.C. Hooft en van het Muiderslot en het waterschap AGV nu.
 
De oer-Groninger Commissaris van de Koning Johan Remkes vertelde over zijn betrokkenheid en ondertussen nuttigde het gezelschap het diner in de Ridderzaal van het Muiderslot.
En natuurlijk had de Hensbeker van 1717 de hoofdrol. Pronkstuk van AGV en van het Muiderslot.
 
Ook nu weer zorgde de hensbeker voor verbroedering. Alle gasten dronken traditiegetrouw na elkaar uit de beker en wensten de gastheer veel goeds toe. Ik dronk als tweede, na Johan, uit de beker. De wijn smaakte prima, het was een voorrecht om erbij te mogen zijn.
Gelukkig overkwam me niets van het drinken uit de beker, maar als dat wel het geval was geweest dan wist ik tot wie ik me moest wenden…

EricMartinPhotography52s.jpg Geert-Jan ten Brink drinkt uit de Hensbeker


A GJ  Marco 2.jpg
Het schouwdiner


@ GJ marco.JPG
De Hensbeker

De foto's zijn gemaakt door Eric Martin Photography

Volg ons op

Schouwdiner