Provincie Drenthe

15 april 2018 - Waterschappen zijn ingedeeld volgens de stroomgebieden. Zo kan het dat ons werkgebied in zowel Groningen als Drenthe ligt. De provincies hebben een toezichthoudende taak richting waterschappen en zijn vaak partner bij de opgaven waar we gezamenlijk voor staan. Daarnaast wordt de dijkgraaf door de Commissaris van de Koning in de functie geïnstalleerd. Loco-commissaris Henk Brink nam mij vorig jaar de belofte af. En ook dat schept een band.

Tournee CdK  

Een paar weken geleden kreeg ik de nieuwe CdK, Jetta Klijnsma, op bezoek. Ze was op tournee langs de twaalf Drentse gemeenten en de vier waterschappen waarmee de provincie te maken heeft. Ze gaf aan dat ze ook met het college van Gedeputeerde Staten (GS) op bezoek wilde komen om zodoende de verbinding tussen beide organisaties te benadrukken. Een mooie gedachte en zo geschiedde. Vorige week dinsdag was GS bij ons op bezoek. 

GS Drenthe op Groninger grondgebied 

Tijdens dat bezoek vond een redelijk unieke gebeurtenis plaats. Het college van GS van Drenthe hield haar wekelijkse vergadering in de vergaderkamer van ons dagelijks bestuur in ons waterschapshuis. In Veendam. Op grondgebied van de provincie Groningen dus. Wellicht voer voor bestuurskundigen.
We eten samen en wisselen informatie uit die ons beide raken. Zo passeren in rap tempo de beverproblematiek, de nieuwe belastingvoorstellen en onze zoektocht naar de aanpak van medicijnresten de revue. Iets langer staan we stil bij het thema Klimaatverandering in het landelijk gebied. Wat betekent klimaatverandering voor bijvoorbeeld natuur en milieu? Is alles wel zo maakbaar als wij denken?

Hermeandering Deurzerdiep 

Het technische weer nodigt uit naar buiten te gaan. We gaan naar Deurze. Daar is de laatste jaren hard gewerkt aan de hermeandering van het Deurzerdiep. Was het eerst een rechte sloot, tegenwoordig is het een mooi kronkelend riviertje. De voordelen daarvan zijn enorm. Er wordt veel meer water in het gebied vastgehouden in tijden van hevige regenval en water. Hoe meer water we in Drenthe vast weten te houden, hoe veiliger het in Groningen is. Daarnaast ontstaat er een prachtige diversiteit qua natuur. 

Ooievaars in fraaie omgeving 

Al keuvelend lopen we van Deurze naar de brug over het Deurzerdiep. Ondertussen praten over wat ons bindt, de passie voor natuur en veiligheid. Want die komen in Deurze samen. De twee ooievaars op hun nest hebben alleen oog voor elkaar. Het is een mooi plaatje. Op de brug krijgen we van een van onze medewerkers uitleg over het gebied, terwijl we worden gadegeslagen door twee andere ooievaars. Opnieuw een pracht gezicht. Het nest is al bezet, dus ze zullen op zoek moeten naar een andere plek. Gaat vast lukken in deze fraaie omgeving.

Veiligheid en natuur gaan echt samen 

Er passeren ondertussen vele fietsers. Zij genieten net als wij. Veiligheid en natuurontwikkeling gaan echt samen. Het Deurzerdiep bewijst dat. En dat wordt de komende jaren alleen nog maar mooier. Dus als u voor een fraaie wandeling of fietstocht eens naar een bijzondere locatie wilt, ga dan naar Deurze en geniet net zoals wij dat deden.

GS vergaderde op Groninger grondgebied, in onze DBkamer

 Ons DB en GS samen op excursie in Deurze

Het Deurzerdiep, waar natuur en waterveiligheid samen gaan

Een fraai stel bij het Deurzerdiep
 
 

Volg ons op

Provincie Drenthe