Prognoses

​30 oktober 2017 - Bij het werk van waterschappen staat veiligheid voor mens en dier voorop. Dat deden onze voorvaderen al ver voor ons. Zij beschermden hun kostbaarheden al tegen de kracht van het water. Die strijd van toen voeren we nog steeds.

Een verschil met onze voorouders is dat zij het vaak op gevoel moesten doen. Heden ten dage worden we vooraf gewaarschuwd als er slecht weer en hoogwater op komst is. Dat geeft ons de gelegenheid om in alle rust de voorbereidingen te treffen. De kans dat het ons daarmee ‘overkomt’ is daarmee zeer klein.

Het instituut dat ons van informatie en prognoses bediend is het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN), onderdeel van Rijkswaterstaat en gevestigd in Lelystad.
Omdat we als bestuur meer wilden weten van de werking van het WMCN gingen we er onlangs op werkbezoek.

Op een grauwe dinsdagmorgen stappen we in Veendam in het busje dat ons naar Lelystad brengt. Onderweg hebben we het over wat ons samenbrengt, namelijk de passie voor het waterschap. Als we aankomen worden we hartelijk begroet door onze gastheer Jan Kroos. Jan is hydroloog en is sinds 1977 betrokken bij de ontwikkeling van de signalerings- en prognosesystemen. Sinds 2012 functioneert het controlecentrum van het WMCN.

De gedachte achter het WMCN is dat hoe sneller je vooraf weet wanneer er een dreigende situatie komt, hoe beter je je daarop kunt voorbereiden. We maken al snel een vergelijk met de Watersnoodramp van 1953. Op zaterdagmiddag 31 januari 1953 waarschuwde het KNMI voor een ‘tijdelijk zware storm, die kan leiden tot gevaarlijk hoog water’. Veel haalde die waarschuwing niet uit, want de meeste waterschappen uit het gebied waren toen niet geabonneerd op de dienst voor stormwaarschuwingen en niet iedereen had een radio of telefoon. Verstuurde telegrammen met de waarschuwing kwamen in brievenbussen terecht die in het weekend niet werden geleegd… De rest is bekend.

Het controlecentrum houdt veel zaken in de gaten, de windrichting, de windsnelheid, de waterhoogten en nog veel meer. Een kijkje op hun website waterinfo.rws.nl geeft u veel inzicht.
De prognoses zijn bedoeld om inzicht te geven, zodat er op tijd een inschatting gemaakt kan worden over de aard van de dreiging en de te nemen maatregelen. En er wordt altijd gebeld. We zijn onder de indruk van de wijze van organisatie en bevlogenheid van de mensen die op het WMCN werken.

Enkele dagen later is het al raak.
We ontvangen op zaterdag 28 oktober een voorwaarschuwing. De voorspelling is dat het water die nacht een hoogte bereikt van 4.00 m. +NAP bij Delfzijl. Vervolgens treedt het protocol in werking. Onze collega’s van Noorderzijlvest sluiten de coupures in Delfzijl. Alle sluizen en andere openingen worden dubbelkerend gesloten. Omdat vanaf een verwacht peil van 3.80 m. +NAP volledige dijkbewaking ingesteld wordt is de volledige dijkbewakingsploeg die nacht in touw. Vanaf gemaal Rozema verrichten zij twee inspectierondes. Uiteindelijk is het peil 3.62 m. +NAP en worden er geen bijzonderheden geconstateerd.

Als ik zaterdag aan het eind van de middag over de voorwaarschuwing geïnformeerd word, zie ik de beeldschermen in Lelystad voor me. Ik denk aan de collega’s die die avond en nacht voor onze veiligheid aan het werk gaan en voel me veilig.

@000GJ - Werkbezoek.jpg
Het Dagelijks Bestuur op werkbezoek bij WMCN in Lelystad. Gastheer Jan Kroos (rechts op de foto) vertelt.

@000GJ - prognose.png
De prognose van de hoogwaterstand.

 

@000GJ-Dijkbewaking.png
Vanwege de hoogwaterstandprognose wordt 's nachts de dijkbewaking ingesteld.
 


 

Volg ons op

Prognoses