Opstarten

De verkiezingen zijn alweer enige weken voorbij. Ogenschijnlijk is het de afgelopen weken erg rustig in de wereld die waterschappen heet. Maar schijn bedriegt.

Als ik op 25 maart, als voorzitter van het centraal stembureau, de definitieve uitslag bekend maak, is er sprake van een nieuwe realiteit. De zetelverdeling voor het algemeen bestuur voor de komende vier jaar ligt vast. Voor de ene partij is de uitslag mogelijk een meevaller, voor de andere een tegenvaller. Hoe dan ook, we doen het er mee. De kiezer heeft altijd gelijk.

We starten de boel weer op. Tien leden van het nieuwe bestuur zijn nieuw en daarom beginnen we met een uitgebreid introductie- en kennismakingsprogramma. Daarnaast wordt hard gewerkt aan een nieuw dagelijks bestuur. De grootste fractie, Water Natuurlijk, neemt hierin het voortouw.

Tijdens de introductie besteden we veel aandacht aan de staatsrechtelijke positie van het waterschap en haar bestuurders. Vanzelfsprekend ook ruim aandacht voor integriteit. Het openbaar bestuur vervult in onze democratie een voorbeeldfunctie en daar hoort voorbeeldgedrag bij. Daarnaast is er aandacht voor veel inhoud. We gaan op excursie naar het Hunzegebied, we gaan naar de oorsprong van de Hunze, ontmoeten de bever. Bij het leukste café van Spijkerboor drinken we wat. Het is een mooie dag en met plezier zie ik onze nieuwe bestuursleden met elkaar in gesprek gaan. Allemaal stuk voor stuk betrokken mensen, die met elkaar de komende jaren staan voor de belangen van het waterschap. Dat komt vast allemaal goed.

Tussendoor word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van de coalitiebesprekingen. Om het proces te ondersteunen is een overdrachtsdocument gemaakt en wordt ambtelijke ondersteunende capaciteit beschikbaar gesteld.

Redelijk snel worden de contouren van het nieuwe dagelijks bestuur zichtbaar. Water Natuurlijk treedt toe en vormt samen met PvdA, geborgd ongebouwd en CU het nieuwe dagelijks bestuur. Drie van de vier zittende bestuurders blijven. Anders is het voor Hilbrand Sinnema. Hij komt niet terug in het dagelijks bestuur. Op zo’n moment is het openbaar bestuur keihard.

We nemen eind april op informele wijze afscheid van Hilbrand. Het is zoals het is, maar ik ga hem missen. Zijn enorme collegialiteit, betrokkenheid bij het waterschap en zijn gulle lach.

Opstarten is leuk, maar gaat ook gepaard met groeipijnen. 


We gaan vaak het gebied in voor kennisontwikkeling. Zo ook tijdens de introductie van ons nieuwe bestuur.

Met deze groep enthousiaste bestuurders gaan we de komende bestuurstermijn in.

Het nadeel van opnieuw starten na de verkiezingen is dat je daarbij ook afscheid moet nemen. HIlbrand Sinnema verlaat ons dagelijks bestuur.

Volg ons op

Opstarten