Onderhandelaar

7 december 2018 - De afgelopen maanden stonden in het teken van voorbereidingen op een nieuwe klus. Voorbereidingen waarvan ik nu nog niet helemaal de impact kan overzien, maar welke ik wel erg belangrijk vind.

Op 1 januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De waterschappen zullen vanaf dan arbeidsvoorwaarden moeten hebben volgens het civiel recht. Om dit vorm en inhoud te kunnen geven wordt een werkgeversvereniging opgericht. Deze vereniging richt zich op de arbeidsvoorwaarden voor straks zo’n twaalfduizend waterschappers en werknemers in aan waterschappen gelieerde organisaties. Aan één onderhandelingstafel worden straks tussen werkgevers en werknemers afspraken gemaakt.

Mij werd de vraag gesteld of ik voorzitter van de werkgeversdelegatie wilde worden. Daarop heb ik “ja” gezegd. Niet omdat het corvee is, maar omdat ik het enorm belangrijk vind dat wij een goede werkgever zijn. En daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

De waterschap sector doet ertoe. In het laaggelegen Nederland vervullen de waterschappen en daaraan gelieerde organisaties belangrijke taken. Dat vraagt om betrokken en gekwalificeerde collega’s èn om goed werkgeverschap. Succesvol waterbeheer vraagt om goede arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers van de waterschappen en aan waterschappen gelieerde organisaties.

En zo komt het dat ik op 6 december naar het kantoor van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden rijd om daar samen met enkele collega’s de oprichtingsakte voor de 'Vereniging werken voor waterschappen' in het bijzijn van een notaris te ondertekenen. Tijdens de daaropvolgende eerste formele vergadering van de werkgeversvereniging word ik benoemd tot voorzitter van de onderhandelingsdelegatie.

We kunnen nu echt los. De komende periode gaan we samen met de leden invulling geven aan de visie op werkgeverschap en waterbeheer. Daarnaast gaan we in gesprek met onze sociale partners. Graag investeer ik in elkaar. In de wetenschap dat de laatste onderhandelingen niet altijd even gemakkelijk verliepen wil ik met onze sociale partners en medewerkers in gesprek over onze gezamenlijke koers. Daarvoor is vertrouwen nodig, maar zullen we ook ruimte moeten bieden. Centraal richting geven én ruimte openlaten voor eigen lokaal initiatief.

Tot slot maakt de werkgeversvereniging cao-afspraken voor de 12.000 medewerkers van haar leden. Daarbij wil ik graag dat deze afspraken worden gedragen door het overgrote deel van onze waterschappers. We willen hen dan ook goed betrekken bij de verdere ontwikkelingen.

Nee, deze klus is bepaald geen corvee. Het is een enorme uitdaging om hieraan mede invulling te mogen geven.

Offciële oprichting van de werkgeversvereniging

Met alle gelieerde partijen tijdens de oprichtingsvergadering

Volg ons op

Onderhandelaar