Negentien gemeenten

14 november 2017​ - Het werkgebied van het waterschap is groot. Even wat feitjes. Het omvat zo’n 213.000 hectare, er wonen 424.000 inwoners, we onderhouden 28 kilometer zeedijk, hebben 795 kilometer kanaaldijken en 3.525 kilometer kanalen en watergangen.

Het gebied loopt ruwweg ten oosten van de lijn zuid Drenthe via Assen, Groningen naar Delfzijl. Het omvat delen van de provincies Groningen en Drenthe. Daarnaast hebben we te maken met negentien gemeenten waar we over het algemeen goed mee samenwerken. Daar hoeft een dijkgraaf zich niet mee te bemoeien. Dat gebeurt door de buitendienst als het gaat om maaien en onderhoud, we toetsen bestemmingsplannen op het aspect water en weten elkaar te vinden als er grote projecten op stapel staan.

Toch mag, nee moet er een tandje bij. De klimaatopgaven zijn fors en als we niet snel meters maken loopt de achterstand alleen maar meer op. Daarom hebben de gemeenten, provincies en waterschappen een investeringsagenda voor een duurzaam Nederland opgesteld en met het kabinet gedeeld. Dit wordt uitgewerkt tot een Nationaal Klimaat- en energieakkoord.
Alleen wanneer overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ondersteunen en versterken maken we nog een kans om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dat landelijke traject krijgt ongetwijfeld een vervolg.

Mijn focus ligt de komende maanden bij ‘onze’ gemeenten. Ik bezoek ze allemaal en maak hernieuwd kennis met mijn oud-collega’s de burgemeesters.
Onlangs ben ik begonnen bij de burgemeesters van Pekela en Delfzijl. Naast een hartelijk weerzien hebben we het vooral over de samenwerking tussen onze organisaties. Veel gaat hartstikke goed. We constateren dat we elkaar goed weten te vinden, maar dat er meer geconcretiseerd mag worden. 

Gemeenten moeten maatregelen nemen als het gaat om de klimaatveranderingen. Plotseling optredende hoosbuien kunnen voor veel overlast zorgen. Alle Nederlandse gemeenten moeten uiterlijk in 2019 een stresstest uitvoeren om inzicht te krijgen in hun kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering. Het waterschap wil hierin als partner van de gemeenten optreden en we gaan pilots uitvoeren om hiermee ervaring op te doen. We starten in Groningen, Pekela, Stadsknaal en Veendam. Wat we concreet met de opgedane kennis doen is de volgende vraag die we ons moeten stellen. We moeten dan aan het werk. 

Als er nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn of onderhoud aan rioleringen plaatsvindt, dan is dat het moment om vroegtijdig het waterschap bij te betrekken. Maar ook als bijvoorbeeld de gemeente Delfzijl de stedelijke inrichting wil aanpassen en dit direct de waterveiligheid raakt denken wij graag vanaf het begin mee.

Ik bezoek daarom de komende periode onze gemeenten om samen met hen afspraken te maken over onze samenwerking nu en in de toekomst. Gelet op de eerste ervaringen in Pekela en Delfzijl heb ik daar alle vertrouwen in.


Het gebied van ons waterschap


 

Volg ons op

Negentien gemeenten