Kennismaken

13 september 2017 - Op 1 augustus stapte ik een nieuwe wereld binnen. Die van de waterschappen. Alles wat bekend en herkenbaar was viel weg en ik begon me in te werken in die boeiende nieuwe wereld. Na een interne spoedcursus volgen nu ook de externe kennismakingsgesprekken in waterschapsland.

Ik heb echt het gevoel dat ik losgelaten word als ik op een vrijdag voor het eerst alleen op stap ga. Het gevoel van opnieuw examen doen. Een beetje opgelaten en onzeker over wat komen gaat, stap ik in Utrecht uit bij de rioolzuivering en maak kennis met collega Patrick Poelman, dijkgraaf van de Stichtse Rijnlanden. Vol trots leidt hij me rond, vertelt over de nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie en binnen de kortste keren voelt het vertrouwd. En zo gaat het ook de dagen er na. Ik kom bij meerdere waterschappen en ontmoet meerdere dijkgraven, waaronder Bert Middel van ons buurwaterschap Noorderzijlvest. We kennen elkaar al jaren en het weerzien is hartelijk. Ook de kennismakingslunch met de medewerkers was hartverwarmend. Werkelijk leuke reacties en aangename gesprekken. Die gaan we ongetwijfeld voortzetten als ik de diverse bedrijfsonderdelen ga bezoeken. Daar gebeurt het werk en ik wil daar meer van weten.

Het kennismaken gaat geruisloos over in werken. Als waterschappen werken we samen in de Unie van Waterschappen, onze vereniging en belangenbehartiger in Den Haag. Samen met de Vereniging Nederlandse gemeenten en de Provincies hebben we een aanbod ‘klimaat en energie’ bij het te vormen kabinet neergelegd. Tijdens een conferentie, waaraan ik met dagelijks bestuurder Jan Batelaan deel nam, kwam dit aanbod tot stand. Het voelt goed om samen met collega’s de strategische agenda te bespreken. Klimaat en energie staan hoog op onze agenda en gedurende twee dagen bespreken we onze inzet en de betekenis daarvan voor ons als individuele waterschappen. Zo gaan inhoud en kennismaken samen.

De oorspronkelijke onzekerheid is weg. Ik kan niet wachten om met nog meer mensen in gesprek te gaan. Over hun ambities als het gaat om de leden van ons algemeen bestuur. Over de wederzijdse verwachtingen als het gaat om de 19 gemeentebesturen en de 2 provincies uit het gebied. Over de bevlogenheid als het gaat om de medewerkers van ons waterschap. Kennismaken verruimt de blik en langzamerhand wordt de nieuwe wereld ook mijn wereld en dat voelt fijn.

De kennismakingslunch met medewerkers was erg leuk. Heb vele handen geschud.

De samenwerking met Noorderzijlvest is heel belangrijk. Toeval wil dat ik dijkgraaf Bert Middel al heel lang ken.


Met collega's uit het hele land besprak ik de strategische agenda. Dat was inhoud en kennismaken ineen.


Volg ons op

Kennismaken