Print pagina

Internationale samenwerking

​1 maart 2018 Door de eeuwen heen hebben de Nederlandse waterschappen veel kennis opgebouwd over watervraagstukken. Het is dan ook niet vreemd dat vanuit de hele wereld er vraag is naar Nederlandse waterkennis. Waterschappen delen wereldwijd kennis met landen waar waterbeheer grote uitdagingen kent. Naast kennisuitwisseling vormt de kennisuitwisseling door de waterschappen ook een mooie springplank om het waterimago van Nederland in de wereld te versterken en daarmee ook meer exportkansen te creëren voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De waterschappen werken daarin samen onder de internationale noemer van Dutch Water Authorities. Momenteel wordt de verbinding met de Nederlandse regering versterkt. Hiervoor is een zogenoemde Blue Deal afgesloten. De Blue Deal heeft de ambitie om als gevolg van de inzet van de Nederlandse watersector wereldwijd 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden toegang te bieden tot schoon, voldoende en veilig water.

Vanzelfsprekend ligt onze focus op ons eigen beheergebied, maar toch werken ook wij hier graag in bescheidenheid aan mee. Dat heeft alles te maken met het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk lossen wij niet alle wereldproblemen op, maar als we iets kunnen bijdragen aan het verbeteren daarvan, doen we dat graag.

Burkina Faso

Zo helpen we bijvoorbeeld in het West-Afrikaanse land Burkina Faso de waterschappen met hun opgaves. Onder moeilijke bestuurlijke omstandigheden hebben de vijf waterschappen in Burkina Faso de zorg over een gebied dat 6,5 keer groter is dan Nederland. Het is voor hun vrijwel onmogelijk om fysiek aanwezig te zijn in alle uithoeken van hun beheergebieden.

Het is bovendien een arm land en het grootste deel van de bevolking is afhankelijk van de landbouw en waar het warm en droog is. Droogte is vaak de oorzaak van rampen. Voldoende en schoon water draagt bij aan ontwikkeling en stabiliteit.  In Burkina Faso is sprake van sociale ontwrichting. Jongeren verlaten vroegtijdig hun opleiding, prostitutie, alcohol en drugsgebruik beïnvloeden het leven enorm.

Comité Loceaux de l’eau

Om inhoud te kunnen geven aan hun opgaves worden lokale watercomités opgericht, genaamd Comité Loceaux de l’eau (CLE). Hierin zitten gekozen vertegenwoordigers van ministeries, lokale overheden en watergebruikers. Op deze manier moet er uiteindelijk een landdekkende structuur komen.
Van belang is dat de waterschappen en de CLE’s op eenzelfde manier te werk gaan. Dat vraagt om scholing en ondersteuning. Inmiddels hebben de vijf waterschappen tien opleidingsmodules vastgesteld. Deze stellen de medewerkers van de waterschappen in staat de lokale comités te trainen. Zo zijn er bijvoorbeeld modules op het terrein van onderhoud stuwdammen, bestrijding invasieve waterplanten, het opzetten van projecten en financieel beheer. Maar ook één die ingaat op de gevolgen van de goudwinning op de waterkwaliteit en de waterkwantiteit rond goudmijnen. Met name het gebruik van kwik en cyanide bij de goudwinning vervuilt het drinkwater voor mens en dier.
 
Het gaat langzaam, maar gestaag. We kunnen alleen maar ondersteunen. In vaak zeer moeilijke omstandigheden proberen onze collega’s in Burkina Faso hun werk te doen en een bijdrage aan de ontwikkeling te leveren. Dat gaat met vallen en opstaan, maar verdient onze steun.
Tijdens een recent bezoek van onze collega’s zagen zij met eigen ogen dat dankzij irrigatiewater afkomstig uit een stuwmeer een tuinbouwgebied tot bloei is gekomen. Het biedt werkgelegenheid en voorziet lokale markten van groente en fruit. Een eerste, maar zeer belangrijk, stapje op weg naar iets meer stabiliteit.
 
Dit voorbeeld maakt mij duidelijk dat kennisdeling en steun onontbeerlijk is op weg naar een betere wereld. Ook dat is onze verantwoordelijkheid.

@ Blog GJ 220-1.jpg
@ Blog GJ 220-2.jpg
@ Blog GJ 220-3.jpg
@ Blog GJ 220-4.jpg 

Volg ons op

Internationale samenwerking